Перейти до основного вмісту

Силабуси обов'язкових компонент ОПП 

Код н/д Компоненти освітньої програми Кількість кредитів

Форма підсумк. контролю

ЗПО1 Актуальні питання історії та культури України 3 Екзамен
ЗПО2 Іноземна мова ( за професійним спрямуванням) 6 Екзамен, залік
ЗПО3 Українська мова ( за професійним спрямуванням) 3 Екзамен
ЗПО4 Філософія 3 Екзамен
ЗПО5 Психологія (загальна, вікова, педагогічна) 5 Екзамен
ЗПО6 Здоров'язбережувальні технології та домедична допомога 3 Залік
ППО1 Алгебра та геометрія 8 Екзамен, залік
ППО2 Програмування 10 Екзамен
ППО3 Архітектура комп'ютера 3 Залік
ППО4 Математичний аналіз 10 Екзамен
ППО5 Дискретна математика 3 Залік
ППО6 Об’єктно-зорієнтоване програмування 4 Залік
ППО7 Основи диференціальних рівнянь 5 Екзамен
ППО8 Основи інформаційних технологій 5 Залік
ППО9 Педагогіка з основами педмайстерності Екзамен
ППО10 Основи теорії алгоритмів 3 Екзамен
ППО11 ІТ та онлайн-сервіси в професійній діяльності вчителя 3 Екзамен
ППО12 Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах 3 Залік
ППО13 Бази даних та інформаційні системи 4 Екзамен
ППО14 Методика викладання інформатики 10 Екзамен, залік
ППО15 Комп'ютерні мережі та Інтернет Залік
ППО16 Методика викладання інформатики в початковій НУШ Екзамен
ППО17 Базові алгоритми олімпіадних задач з інформатики 4 Екзамен
ППО18 Методика розв'язування олімпіадних задач з інформаційних технологій Залік
ППО19 Вступ до спеціальності 4 Залік
ППО20 Сучасні операційні системи 3 Залік
ППО21 Інтерпретована динамічна візуальна мова програмування 4 Залік
ППО22 Методика позакласної роботи з інформатики 3 Залік
ППО23 Шкільний курс інформатики 4 Екзамен
ППО24 3D графіка та моделювання 4 Залік
ППО25 Основи інклюзивної освіти 3 Екзамен
ППО26 Теоретична складова Базової загальновійськової підготовки 3 Залік
  Курсова робота з методики навчання інформатики 3 Захист
  Курсова робота з програмування 3 Захист
  Ознайомлювальна педагогічна практика 1 3 Захист
  Ознайомлювальна педагогічна практика 2 5 Захист
  Професійно зорієнтована практика з елементами програмування 6 Захист
  Професійно зорієнтована практика з елементами робототехніки 4 Захист
  Педагогічна практика 11 Захист

Вибіркові компоненти ОПП

Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вибір навчальних дисциплін

 

2023 рік ОПП Навчальний план
2022 рік ОПП Навчальний план
2021 рік ОПП Навчальний план
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності