Перейти до основного вмісту

  Історія кафедри

    

            Кафедра диференціальних рівнянь була створена 12 жовтня 1946 року Міністерством освіти СРСР згідно з наказом № 556. Це була третя математична кафедра на фізико-математичному факультеті Чернівецького університету після кафедри математичного аналізу та кафедри алгебри і геометрії. 

Завідувачами кафедри були: М.І. Симонов (1946-1953 рр.), В.П. Рубаник (1954-1960 рр.), С.Д. Ейдельман (1960-1963 рр.), С.Д. Івасишен (1963-1969 рр.), М.І. Матійчук (1969-2006 рр.), І.Д. Пукальський (2006-2021 рр.), В.А. Літовченко (з 2022 року).

Першим завідувачем кафедри став доц. Микола Іванович Симонов (1910-1985 рр.), який завідував нею впродовж 1946-1953 рр. Він прибув з Московського університету будучи учнем академiка I.Г. Петровського. В 1956 р. він захистив докторську дисертацію, а в 1957 р. видав монографію "Прикладные методы анализа у Эйлера". Наукові інтереси М.І. Симонова пов’язані з теорією крайових задач для лінійних еліптичних систем та оцінками розв’язків квазілінійних систем. На кафедрі працювала доцентом учениця М.І. Сімонова Є.А. Кушнір.

З 1953 р. по 1960 р. кафедрою завідував доц. Василь Павлович Рубаник (14.01.1917-9.04.1993 рр.). У 1938 р. він вступив на фізичний факультет Київського державного університету, де навчався до 1941 р. Учасник бойових дій Другої світової війни (1941-1945 рр.). Навчання продовжував заочно в 1948-1950 роках у Київському педагогічному інституті на спеціальності «Фізика». У 1950-1953 рр. навчався в аспірантурі Київського державного університету. У 1953 р. В.П. Рубаник захистив кандидатську дисерта¬цію «Резонансные явления в некоторых линейных системах» (науковий керiвник – проф. Ю.О. Митропольський), а в 1964 р. – докторську дисертацію «Колебания квазилинейных систем из запаздывающими связями» (науковий консультант – академік АН УРСР Ю.О. Митропольський). Під його керівництвом, а також сумісно з Є.Ф. Царковим, захищено 16 кандидатських дисертацій.

У 1960-1963 роках кафедрою диференціальних рівнянь керував її випускник 1948 р. Самуїл Давидович Ейдельман (1.09.1920-8.06.2005 рр), який в Чернівецькому університеті пройшов усі сходинки від студента і лаборанта, до професора і завідувача кафедри. У 1953 р. він захистив кандидатську дисертацію “Оценки решений параболических систем и некоторые их приложения” у Львівському університеті (офіційні опоненти О.С. Кованько і Я.Б. Лопатинський), а в 1959 р. — докторську дисертацію “Исследование по теории параболических систем” в Московському університеті (офіційні опоненти С.Г. Крейн, Є.М. Ландіс і Г.Є. Шилов).  Основні результати досліджень С.Д. Ейдельмана у Чернівецькому університеті викладені у відомій монографії "Параболические системы" (1964 р.). За увесь період своєї наукової діяльності Самуїл Давидович підготував 20 кандидатів наук і 5 його учнів стали докторами наук, майже всі вони – випускники Чернівецького університету. На кафедрі диференціальних рівнянь у різний час працювали і працюють його учні: С.Д. Івасишен, М.І. Матійчук, Б.І. Голець, В.П. Лавренчук, Я.А. Совін, Л.М. Тичинська, Я.М. Дрінь, І.І. Веренич, Р.Я. Дрінь, Л.М. Мельничук.

З 1963 р. по 1969 р. кафедрою завідував учень С.Д. Ейдельмана, випускник кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету Степан Дмитрович Івасишен (10.12.1937-21.04.2021 рр.). У 1954-1959 рр. він навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету ЧДУ, а в 1959-1963 роках – в аспірантурі при кафедрі диференціальних рівнянь під керівництвом С.Д. Ейдельмана. Будучи аспірантом, у 1961-1963 роках працював асистентом кафедри, а в наступні 1963-1965 роки був старшим викладачем, доцентом та одночасно виконував обов’язки завідувача кафедри диференціальних рівнянь до 1969 р. Степан Дмитрович захистив у 1963 р. кандидатську дисертацію «Оценки решений 2b-параболических систем и их применения» (науковий керівник – д. фіз.-мат. н., проф. С.Д. Ейдельман, офіційні опоненти: доктори фіз.-мат. наук, професори Ю.М. Березанський, Ю.Л. Далецький та к. фіз.-мат. наук В.С. Королюк, провідна установа – Воронезький державний університет), а у 1981р. – докторську дисертацію «Матрицы Грина параболических граничных задач» в Інституті математики АН УРСР (офіційні опоненти: д. фіз.-мат. н., проф. В.О. Солонников, члени-кореспонденти АН УРСР Ю.М. Березанський та І.І. Данилюк; провідна установа – Математичний інститут ім. В.А. Стєклова АН СРСР). Видав 3 монографії: «Линейные параболические граничные задачи» (1987), «Матрицы Грина параболических граничных задач» (1990) і «Analytic methods in the theory of differential and pseudo-differential equations of parabolic type» (Basel-Boston-Berlin: Birkhauser, 2004; співавтори S.D. Eidelman, A.N. Kochubei). Дбав про підготовку молодих кадрів, під його керівництвом захищено 14 кандидатських та 3 докторські дисертації, практично всі учні були випускниками математичного факультету Чернівецького університету.  На кафедрі диференціальних рівнянь працювали та працюють його учні: В.П. Лавренчук, М.М. Дрінь, Р.Я. Дрінь, В.А. Літовченко, а ще семеро –  на кафедрі математичного моделювання.

З 1969 р. по 2006 р. кафедрою завідував її випускник Михайло Іванович Матійчук (22.02.1936-29.01.2022 рр.). Він – старожил кафедри, адже працював на ній аж 63 роки, з яких 36 років був незмінним її завідувачем. У 1960 р. Михайло Іванович успішно завершив навчання на математичному відділенні Чернівецького університету. В 1961-1963 роках був аспірантом кафедри диференціальних рівнянь під керівництвом С.Д. Ейдельмана. У 1963-1965 рр. працював на рідній кафедрі асистентом, у 1966-1982 рр. – доцентом, а в 1983-2019 рр. – професором кафедри диференціальних рівнянь. У 1965 р. Михайло Іванович захистив кандидатську дисертацію “Фундаментальные матрицы решений параболических и эллиптических систем, коэффициенты которых удовлетворяют интегральному условию Гельдера, и их применения” (науковий керівник – проф. С.Д. Ейдельман, офіційні опоненти: професори С.Г. Крейн, Т.Д. Венцель, провідна установа – Інститут математики АН УРСР), а в  1980 р. - докторську дисертацію “Исследование классических решений линейных параболических и некоторых эллиптических граничных задач” (офіційні опоненти: чл.-кор., проф. АН УРСР І.В. Скрипник, професори С.М. Кружков, М.Д. Мартиненко, провідна установа – Інститут математики АН Азербайджанської РСР). За результатами досліджень М.І. Матійчук опублікував монографії “Параболічні сингулярні крайові задачі” (1999 р.), “Параболічні та еліптичні крайові задачі з особливостями” (2003 р.), “Параболічні та еліптичні задачі у просторах Діні” (2010 р.). Під його керівництвом наукові ступені здобули 10 осіб. На кафедрі диференціальних рівнянь у різний час працювали і працюють його учні: І.Д. Пукальський, І.І. Веренич, В.М. Лучко, М.І. Конаровська, А.О. Данилюк. 

З 2007 р. по 2021 р. кафедру диференціальних рівнянь очолював її випускник Іван Дмитрович Пукальський (23.12.1951 р.), який впродовж 1968-1973 рр. навчався на математичному факультеті ЧДУ. З 1973 р. працював на посаді асистента кафедри диференціальних рівнянь, з 1990 р. –  на посаді доцента, а з 2008 р. – професор цієї ж кафедри. В 1983 р. Іван Дмитрович захистив кандидатську дисертацію “Краевые задачи для параболических уравнений с вырождениями и особенностями” (науковий керівник – проф. М.І. Матійчук, офіційні опоненти: проф. В.П. Глушко, ст. наук. сп. М.М. Чаус, провідна установа – Інститут прикладної математики і механіки АН УРСР (м. Донецьк)), а в 2006 р. успішно захистив докторську дисертацію “Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями та особливостями” на спеціалізованій вченій раді при Інституті математики НАН України (офіційні опоненти: член-кор. НАН України, проф. Б.Й. Пташник, доктори фіз.-мат. наук, професори М.В. Житарашу та В.А. Михайлець; провідна установа – Інститут прикладної математики і механіки НАН України (м. Донецьк)). Видав монографію “Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями” (2008 р.). Під його керівництвом кандидатську дисертацію захистили І.М. Ісарюк та Б.О. Яшан, які працюють на кафедрі.

З січня 2022 року кафедрою завідує її випускник 1993 року Владислав Антонович Літовченко (4.04.1969 р.), який в1986 р., здобувши середню освіту, вступив на навчання до ЧДУ на математичний факультет. Після закінчення першого курсу був призваний на службу до лав Радянської армії. Демобілізувавшись через два роки, продовжив навчання в ЧДУ. Закінчивши в 1993 р. навчання, працював на кафедрі математичного моделювання викладачем-стажистом (1993-1995 рр.), асистентом (1995-2002 рр.), доцентом (2002-2011 рр.) та професором (2011-2014 рр.). З 2014 року працює на посаді професора кафедри диференціальних рівнянь ЧНУ, а з січня 2022 року – завідувач цієї кафедри. В 1996 р. Владислав Антонович захистив кандидатську дисертацію “Задача Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з початковими даними у просторах узагальнених функцій типу розподілів” (науковий керівник – д. фіз.-мат. н., доц. Городецький В.В., офіційні опоненти: доктори фіз.-мат. наук, професори В.О. Щербина, В.Ю. Слюсарчук, провідна установа – Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка), а в 2009 р. успішно захистив докторську дисертацію “Коректна розв’язність задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних систем у просторах нескінченно диференційованих функцій” на спеціалізованій вченій раді при Інституті математики НАН України (науковий консультант – д. фіз.-мат. н., проф. С.Д. Івасишен; офіційні опоненти: доктори фіз.-мат. наук, проф. М.В. Житарашу, ст. наук. співр. А.Н. Кочубей, проф. В.С. Ільків). Автор монографій «Системи Шилова у просторах типи S i S`» (2019 р.), «Peculiarities of the Fundamental Solution of Parabolic Systems with a Negative Genus» (2021 р.). Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Початковий викладацький склад кафедри диференціальних рівнянь під керівництвом М.І. Симонова  формувався в основному із приїжджих науковців. У 1949 р. він поповнився доцентами Ю. М. Кругом та О.К. Павліним, у 1953 р. з Києва приїхав к. фіз.-мат. наук В.П. Рубаник. Інші викладачі кафедри були вже випускниками Чернівецького університету. Після закінчення фізико-математичного факультету ЧДУ на кафедру прийшли С.Д. Ейдельман (у 1948 р.), Є.У. Ясинська (у 1951р.), Б.І. Голець (у 1954 р.), Л.К. Старик (у 1955 р.), П.П. Вчерашнюк (у 1955 р.), В.В. Крехівський (у 1957 р.), Є.А. Кушнір (у 1958 р.). Отже, в 1959-1960 н.р. на кафедрі працювали 8 викладачів: доценти В.П. Рубаник, С.Д. Ейдельман, О.К. Павлін,  Ю.М. Круг, викладачі В.В. Крехівський, В.С. Шкільнюк, асистенти Б.І. Голець, Є.А. Кушнір та П.П. Вчерашнюк; С.Д. Івасишен був аспірантом. Згодом на кафедру прийшли працювати асистентами В.П. Лавренчук (у 1960 р.), С.Д. Івасишен (у 1961 р.) та Я.А. Совін (у 1962 р.).  

У 1962 р. частина викладачів-механіків кафедри перейшла на новостворену кафедру прикладної математики і механіки (ПММ), яку очолив В.П. Рубаник. У цю групу, крім В.П. Рубаника, увійшли такі викладачі кафедри диференціальних рівнянь: доцент Ю.М. Круг, викладач В.С. Шкiльнюк, асистенти П.П. Вчерашнюк та Л.К. Старик.  На кафедрі станом на 1962 рік залишилися працювати: доцент С.Д. Ейдельман (завідувач), доцент О.К. Павлін, асистенти Є.А. Кушнір, Б.І. Голець, С.Д. Івасишен, В.В. Крехівський, В.П. Лавренчук, Я.А. Совін; аспірантом був М.І. Матійчук. 

У наступні роки на посаді асистента кафедри почали працювати такі випускники ЧДУ: М.І. Матійчук (у 1963 р.), М.П. Ленюк (у 1963 р.), В.В. Федорук (у 1964 р.), М.С. Бортей (у 1965 р.), Л.М. Тичинська (у 1965 р.), І.І. Веренич (у 1966 р.), Б.В. Буган (у 1967 р.), Я.М. Дрінь (у 1968 р.).

Отже, у 1968 р. на кафедрі працювало 11 викладачів: доцент Івасишен С.Д. (завідувач), доценти Кушнір Є.А., Голець Б.І., Крехівський В.В., Матійчук М.І., старший викладач Лавренчук В.П., асистенти Буган Б.В., Веренич І.І., Тичинська Л.М., Бортей М.С.

У 1972-1973 н.р. склад кафедри диференціальних рівнянь був такий: завідувач доцент Матійчук М.І., доценти Голець Б.І., Крехівський В.В., Кушнір Є.А., Лавренчук В.П., Федорук В.В., старші викладачі Совін Я.А., Ленюк М.П., асистенти Буган Б.В., Веренич І.І., Бортей М.С.  У 1973 р. після закінчення університету почав працювати на посаді асистента І.Д. Пукальський, а з 1975 р. – Р.І. Петришин.

У 1988 р. на новоутворену кафедру математичного моделювання перейшли працювати доценти В.П. Лавренчук, Я.М. Дрінь та асистент І.І. Веренич. Таким чином, 1988-1989 н.р. кафедра диференціальних рівнянь розпочала в такому складі: професор М.І. Матійчук (завідувач), доценти  Є.А. Кушнір, Б.І. Голець, В.В. Крехівський, Я.А. Совін, М.П. Ленюк,  В.В. Федорук, Р.І. Петришин, асистент І.Д. Пукальський. Згодом ще шестеро молодих асистентів поповнили склад кафедри: С.Г. Блажевський (у 1989 р.), І.П. Лусте (у 1990 р.), Л.І. Корбут (у 1992 р.), Г.І. Готинчан (у 1993 р.), Р.Я. Дрінь (у 1995 р.), к. фіз.-мат. н. Г.М. Перун (у 1996 р.). На початку 2000-х років викладацький склад поповнився асистентами: О.М. Ленюк (у 2000 р.),  В.М. Лучко (у 2001 р.),  І.С. Тупкало (у 2002 р.). У 2003-2004 рр. на кафедру прийшли працювати кандидати фізико-математичних наук, доценти М.Ю. Царьков та Л.М. Мельничук. Працювали на кафедрі асистентами випускниці кафедри А.О. Данилюк (2007 р.), І.М. Ісарюк (2010-2013 рр.), М.І. Конаровська (2014-2018 рр.). З 2017 року на кафедрі працює проф. Літовченко В.А.

Теперішній склад кафедри такий: проф. В.А. Літовченко (завідувач), професори І.Д. Пукальський, Р.І. Петришин, Бирка М.Ф. (з 2023 р.), доценти Г.М. Перун, О.М. Ленюк, В.М. , Лучко В.М., Мельничук Л.М., ас. Яшан Б.О. та лаб. Скрипник Т.В.

 

Колишні працівники кафедри

Завідувачі

Викладачі

Також на кафедрі працювали доценти Федорук В.В., Бортей М.С. та асистенти Тичинська Л.М., Буган Б.В., Корбут Л.І.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності