Перейти до основного вмісту
Сертифікати про акредитацію - Магістр

Силабуси обов'язкових компонент ОПП 

Код н/д Компоненти освітньої програми   К-ть кредитів

Форма підсумк. контролю

ЗПО1 Професійна іншомовна комунікація 4 Залік
ЗПО2 Методологія та організація науково-педагогічних досліджень 4 Залік
ППО1 Професійне та особистісне становлення вчителя 3 Залік
ППО2 Інклюзивна педагогіка 3 Залік
ППО3 Основи шкільного курсу інформатики 3 Залік
ППО4 Цифрові освітні технології та ресурси 4 Екзамен
ППО5 Сучасні технології програмування та методика їх вивчення у ЗЗСО 4 Екзамен
ППО6 Технології освітнього менеджменту та моніто­ринг якості освіти 3 Екзамен
ППО7 STEM-освіта на уроках інформатики 4 Екзамен
ППО8 Технології та методика викладання шкільної інформатики 4 Екзамен
ППО9 Вибрані питання інформатики 3 Екзамен
  Науково-педагогічна практика 4 Захист
  Магістерське дослідження 10 Захист
  Педагогічна практика 13 Захист

Вибіркові компоненти ОПП

Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вибір навчальних дисциплін

2023 рік ОПП Навчальний план
2022 рік ОПП Навчальний план
2021 рік ОПП Навчальний план
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності