Перейти до основного вмісту

Знайомство з кафедрою диференціальних рівнянь

Відео 3

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)»

На факультеті математики та інформатики в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича з 2018 року розпочато набір студентів за першим (бакалаврським) рівнем на нову спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика), а з 2021 року - за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на цю спеціальність. 

Шкільна «Інформатика» посідає важливе місце в системі загальної середньої освіти. Її вивчення сприяє формуванню в учнів загальної та інформаційної культури, світоглядних орієнтирів, логічного стилю мислення, творчих здібностей, дослідницьких умінь, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. Учитель Інформатики – один з найавторитетніших у сучасній школі. Випускники спеціальності, що матимуть можливість претендувати на посаду вчителя Інформатики, будуть здатні до застосовування сучасних теоретичних основ у галузях інформатики, методики її навчання, психології та педагогіки.

Презентація спеціальності "Середня освіта інформатика" 

Відеопрезентація спеціальності "Середня освіта інформатика" 

Відео 1

Відеопрезентація факультету математики та інформатики: 

Відео 2

Інформаційне забезпечення спеціальності:

Спеціальність забезпечена мультимедійними аудиторіями для читання лекцій, сучасними комп’ютерними класами з необхідним програмним забезпеченням.

Випускники спеціальності мають можливість працювати

- вчителями інформатики в:

- фахівцями в ІТ-індустрії.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності