Програми фахового вступу

2023

Програма фахового іспиту для вступу в магістратуру 

Програма фахового іспиту на бакалаврський рівень (Скорочений термін навчання)

Програма фахового іспиту для вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (денна/заочна форма навчання) спеціальність 014 «Середня освіта», предметна спеціальність 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» (Скорочений термін навчання)