Освітні програми та робочі плани

2023 рік

2022 рік

2021 рік

Робочі посеместрові навчальні плани (2022-2023 н.р.)

Робочий посеместровий навчальний план 1 курс (22-23 н.р.)
Робочий посеместровий навчальний план 2 курс (22-23 н.р.)
Робочий посеместровий навчальний план 3 курс (22-23 н.р.)
Робочий посеместровий навчальний план 4 курс (22-23 н.р.)
Робочий посеместровий навчальний план 5 курс (22-23 н.р.)
Робочий посеместровий навчальний план 6 курс (22-23 н.р.)

Силабуси обов'язкових компонент ОПП "Інформатика та математика" (бакалавр)

ЗПО1 Актуальні питання історії та культури України
ЗПО2 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ЗПО3 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ЗПО4 Філософія
ЗПО5 Психологія (загальна, вікова, педагогічна)
ЗПО6 Здоров'язбережувальні технології та домедична допомога
ППО1 Аналітична геометрія
ППО2 Лінійна алгебра
ППО3 Програмування
ППО4 Архітектура комп'ютера
ППО5 Математичний аналіз
ППО7 Об’єктно-зорієнтоване програмування
ППО9 Основи інформаційних технологій
ППО10 Педагогіка з основами педмайстерності
ППО14 Бази даних та інформаційні системи
ППО15 Методика викладання інформатики
ППО17 Методика викладання інформатики в початковій школі НУШ
ППО18 Базові алгоритми олімпіадних задач з інформатики
ППО20 Програмування та підтримка Веб-застосунків
ППО21 Вступ до спеціальності
ППО22 Операційні системи
ППО23 Інтерпретована динамічна візуальна мова програмування

Силабуси обов'язкових компонент ОПП "Інформатика та математика" (магістр)

ЗПО 1. Філосфія освіти та науки
ЗПО 2. Методологія та організація наукових досліджень
ППО 1. Вибрані питання інформатики
ППО 2. Інклюзивна педагогіка
ППО 3. Інформаційно-комунікаційні технології
ППО 4. Математичні методи в системах штучного інтелекту нейронних мереж
ППО 5. Методичні студії (особливості) викладання інформатики у початковій та середній НУШ
ППО 6. Професійне та особистісне становлення вчителя
ППО 7. Технології викладання інформатики у закладах освіти
ППО 8. Технології розробки програмного забезпечення
ППО 9. Інформатична STEM освіта
ППО 10. Дипломна робота
Педагогічна практика
Переддипломна практика
Наскрізна програма практики

Силабуси вибіркових компонент ОПП "Інформатика та математика" (магістр)

ВОК 1. Web-розробка з використанням фреймворків
ВОК 2. Адміністрування навчальних систем
ВОК 3. Мережеві інформаційні та освітні системи
ВОК 6. Інноваційні технології навчання в сучасній школі
ВОК 7. Лідерство та основи партнерської взаємодії в освітньому процесі