Перейти до основного вмісту
Вибрані розділи математичної фізики
  • Кількість кредитів 5
  • Тип Вибірковий
  • Семестр 5
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Екзамен

Анотація дисципліни: Навчальна дисципліна «Вибрані розділи математичної фізики» є однією з фундаментальних математичних дисциплін і формує важливі навики практичної та наукової діяльності бакалавра спеціальності «Середня освіта (Інформатика)». Знання, набуті студентами з цієї дисципліни, будуть потрібні їм у курсах числових методів, теоретичної фізики, багатьох дисциплінах спеціалізації, які стосуються комп’ютерного моделювання різноманітних явищ і процесів. Вивчення дисципліни ґрунтується на курсах математичного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціальних рівнянь.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності