Перейти до основного вмісту
Управління навчальними проєктами
  • Кількість кредитів 3
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 8
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Екзамен

Анотація дисципліни: Формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з ефективного управління проектами різних спрямувань, адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність. 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності