Перейти до основного вмісту
Диференціальні моделі соціальних та природничих процесів
  • Кількість кредитів 4
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 9
  • Рівень вищої освіти Магістр
  • Підсумковий контроль Залік

Анотація дисципліни: Процеси, що відбуваються в навколишньому середовищі, в живій і не живій природі здебільшого описуються диференціальними рівняннями та системами таких рівнянь. На сьогодні, диференціальне моделювання – це потужний та ефективний метод дослідження, оцінювання й вивчення різноманітних процесів. Моделювання широко застосовуються в різних галузях і розділах сучасної науки й техніки. Дана навчальна дисципліна є продовженням курсу математичного аналізу, диференціальних рівнянь і математичної фізики. Вона покликана допомогти здобувачам вищої освіти опанувати базовими способами математичного моделювання простіших соціальних і природничих процесів, а також, класичними методами їх дослідження.

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності