• diffeq@chnu.edu.ua
  • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Публікації студентів

2021 р.

1. Жар О.М., Ленюк О.М. Використання PowerPoint для розробки інтерактивних тестів при оцінюванні навчальних досягнень учнів. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р., Чернівці: матеріали конференції. Чернівці, 2021. С. 71-72.

https://drive.google.com/file/d/1zBh4tgaRH82fZmygefKaF79RnLhqrd4X/view  

2. Нікітін Є.А., Тимчук Г.Д. Порівння методик вивчення звичайних дробів в школах Канади та України // Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р., Чернівці: матеріали
конференції. - Чернівці, 2021. - С. 122. https://drive.google.com/file/d/1zBh4tgaRH82fZmygefKaF79RnLhqrd4X/view   

3. Горин Х. Розробка практичних завдань для лабораторних робіт в текстовому процесорі MS Word // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021– С. 18 – 19 (науковий керівник Блажевський С.Г.)

https://drive.google.com/file/d/1aMb6oag04cMMNMWkzAmZHeTXFf7TJTl5/view

4. Гуменюк В. Анімації в Microsoft PowerPoint // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021– С. 22 – 23 (науковий керівник Ленюк О.М.)

https://drive.google.com/file/d/1aMb6oag04cMMNMWkzAmZHeTXFf7TJTl5/view

5. Жар О. Використання Microsoft Office Word при розробці інтерактивних тестів для оцінювання знань учнів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021– С. 34 – 35 (науковий керівник Ленюк О.М.)

https://drive.google.com/file/d/1aMb6oag04cMMNMWkzAmZHeTXFf7TJTl5/view

6. Слободян Г. Хмарні технології та їх використання в роботі вчителя // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2021– С. 62 – 63 (науковий керівник Ленюк О.М.)

https://drive.google.com/file/d/1aMb6oag04cMMNMWkzAmZHeTXFf7TJTl5/view

7. Кулій Д. Використання тестових платформ для оцінювання навчальних досягнень учнів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2021– С. 40 – 41 (науковий керівник Мельничук Л.М.)

https://drive.google.com/file/d/1aMb6oag04cMMNMWkzAmZHeTXFf7TJTl5/view 

 

2020 р.

1. Правіцка Н. Застосування DG при розв'язуванні планіметричних задач // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020– С. 69 – 70 (науковий керівник Лучко В.М.)

https://drive.google.com/file/d/1PDdJnIApIq2zT4CG1ntbfMhuv_EnVbQv/view 

2. Кулій Д. Створення навчальних тестів для учнів початкових класів засобами програмного середовища Scratch // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 37 – 38 (науковий керівник Мельничук Л.М.)

https://drive.google.com/file/d/1PDdJnIApIq2zT4CG1ntbfMhuv_EnVbQv/view

3. Крижановський В. Багатоточкова крайова задача з імпульсною дією та нерівностями для параболічного рівняння  // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 35 – 36 (науковий керівник Пукальський І.Д.)

https://drive.google.com/file/d/1PDdJnIApIq2zT4CG1ntbfMhuv_EnVbQv/view

4. Жар О. Створення інтерактивних тестів у середовищі «Microsoft Office Excel» та їх застосування в ЗНЗ  // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 21 – 22 (науковий керівник Ленюк О.М.)

https://drive.google.com/file/d/1PDdJnIApIq2zT4CG1ntbfMhuv_EnVbQv/view

5. Дубінська В. Створення та використання особистого сайту викладача // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 17 – 18 (науковий керівник Перун Г.М.)

https://drive.google.com/file/d/1PDdJnIApIq2zT4CG1ntbfMhuv_EnVbQv/view

 

2019 р.

1. Гордій О. Структура фундаментального розв’язку задачі Коші для одного параболічного рівняння з операто-рами Бесселя різних порядків // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 17 – 18 (науковий керівник Мельничук Л.М.)

https://drive.google.com/file/d/1kRwfRhWnFXbAOyENST8gnXSYWd-AwbOk/view

2. Крайник О. Властивості фундаментального розв’язку задачі Коші для одного параболічного рівняння з необмеженими коефіцієнтами і операторами Бесселя // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 29 – 30 (науковий керівник Мельничук Л.М.)

https://drive.google.com/file/d/1kRwfRhWnFXbAOyENST8gnXSYWd-AwbOk/view

3. Штирбу Н. Багатоточкова крайова задача для параболічного рівняння з нерівностями  // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 59 – 60 (науковий керівник Пукальський І.Д.)

https://drive.google.com/file/d/1kRwfRhWnFXbAOyENST8gnXSYWd-AwbOk/view

 

2018 р.

1. Ленюк О.М., Кіріяк А.І. Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з включеннями навантажів на кінцях //  XІХ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2018) [Збірка тез (17-21 вересня 2018 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2018. – C. 116

2. Козловський М. Застосування скінченного перетворення Фур’є до розв’язування задач математичної фізики // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 19 – 20 (науковий керівник Ленюк О.М.)

3. Крайник О. Фундаментальний розв’язок задачі Коші для одного ультрапараболічного рівняння з необмеженими коефіцієнтами і операторами Бесселя // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 21 – 22 (науковий керівник Мельничук Л.М.)

4. Штирбу Н. Багатоточкова задача з косою похідною для параболічного рівняння  // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 59 – 60 (науковий керівник Пукальський І.Д.)

 

2017 р.

1. Кіріяк А. Перетворення Лапласа та його застосування до розв’язування задач математичної фізики // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 24 – 25 (науковий керівник Ленюк О.М.)

2. Поп І. Обтікання твердого тіла високошвидкісною течією тягучої нестискуючої рідини // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. –  С. 49 – 50 (науковий керівник Матійчук М.І.)

3. Скорохода В. Фундаментальний розв'язок задачі Коші для параболічного рівняння з операторами Бесселя // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. –  С.  55 – 56 (науковий керівник Мельничук Л.В.)

4. Слободян А. Багатоточкова задача Коші для параболічного рівняння  // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С.  57 – 58 (науковий керівник Пукальський І.Д.)

5. Танька Н. Багатоточкова задача Діріхле для параболічного рівняння // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 63 – 64 (науковий керівник Пукальський І.Д.)

6. Чикур Х. Задача Коші для параболічного рівняння з імпульсною дією // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 73 – 74  (науковий керівник Пукальський І.Д.)

7. Фенюк А. Про однофазну задачу з рухомою межею // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року).  – Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 71 – 72 (науковий керівник Пукальський І.Д.)

Публікації студентів
  • Цільова група студенти