Перейти до основного вмісту
Зустріч з 508 групою

Завідувач кафедри проф. Літовченко В.А. ознайомив майбутніх магістрів із структурою та змістом освітньо-професійної програми «Інформатика та інформаційні технології в освіті» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.09 “Середня освіта (Інформатика)”. Він запропонував студентам 508 групи надати свої пропозиції щодо змісту та переліку дисциплін ОПП .

Гарант бакалаврської освітньої програми доц. Лучко В.М. розказав про порядок вибору вибіркових курсів для їх вивчення у наступному семестрі.

Куратор доц. Мельничук Л.М. зробила огляд сайту кафедри диференціальних рівнянь, дала пояснення щодо вибору теми дипломної роботи та вимог до її виконання, розказала про графіки навчання для денної і заочної форм, а також інші поточні питання.


Зустріч була насиченою і корисною для всіх.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності