Перейти до основного вмісту
Підсекція методики викладання інформатики 

Підсекція методики викладання інформатики 

Керівник – проф. Літовченко В.А. 

Секретар – студ. 4 курсу Божагора І. 

Перше засідання 

25 квітня, 14.30 

 1. Методичні рекомендації по використанню платформ  Google Meet та Zoom  

Студ. 4 курсу Божагора Іванна  

Науковий керівник – доц. Лучко В.М. 

 1. Створення електронних освітніх ресурсів на базі інфор маційного середовища Google для дистанційного нав чання інформатики в 5-му класі 

Студ. 5 курсу Гаманжій Юлія 

Науковий керівник – доц. Лучко В.М. 

 1. Впровадження дослідницької роботи на уроках інформа тики в адаптаційному циклі базової середньої освіти  НУШ 

Студ. 5 курсу Гушул Діана 

Науковий керівник – доц. Мельничук Л.М. 

 1. STEM–освіта в Україні  

Студ. 5 курсу Димашок Василь 

Науковий керівник – асист. Яшан Б.О. 

 1. Удосконалення методики вивчення теми «Робота з  алгоритмами та програмами» у 5-6 класах НУШ  Студ. 4 курсу Дрозд Вікторія

Науковий керівник – доц. Перун Г. М 

 1. Проєктна технологія при вивченні інформатики в 5-6  класах НУШ 

Студ. 4 курсу Іванна Істратій 

Науковий керівник – Мельничук Л. М. 

 1. Використання платформи Genially в 5-6 класах НУШ для створення комп’ютерних презентацій 

Студ. 4 курсу Міщишин Руслана 

Науковий керівник – доц. Мельничук Л.М. 

 1. Розробка практичного заняття «Створення презентації в  мобільному додатку Canva для Android» 

Студ. 4 курсу Нікітін Євген 

Науковий керівник – доц. Мельничук Л.М. 

Друге засідання 

26 квітня, 14.30 

 1. Вибірковий модуль з інформатики в графічному  середовищі Adobe Photoshop для учнів 11 класів Студ. 4 курсу Садовий Святослав 

Науковий керівник – асист. Яшан Б.О. 

 1. Розробка факультативного курсу для навчання інформа ційної безпеки учнів основної школи  

Студ. 5 курсу Скрепничук Оксана 

Науковий керівник – доц. Лучко В.М. 

 1. Моделювання економічних задач на уроках інформати ки середньої школи 

Студ. 5 курсу Тоненький Ілля 

Науковий керівник – доц. Мельничук Л.М. 

 1. Гурткова робота у 6 класі з інформатики у програмному  середовищі Scratch 

Студ. 3 курсу Шидей Анастасія 

Науковий керівник – доц. Мельничук Л.М.

 1. Використання методу проєктів при навчанні інформати ки учнів старшої школи  

Студ. 4 курсу Якобець Анна 

Науковий керівник – доц. Ленюк О.М. 

 1. Використання віртуальних лабораторій у дистанційному  навчанні робототехніки учнів 7-8 класів 

Студ. 5 курсу Яремчук Назарій 

Науковий керівник – доц. Лучко В.М. 

 1. Методичні вказівки для використання різних платформ  при змішаному та дистанційному навчанні 

Студ. 4 курсу Коновалюк Марина 

Науковий керівник – доц. Лучко В.М.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності