Перейти до основного вмісту
ЗD графіка та моделювання
  • Кількість кредитів 4
  • Тип Вибірковий
  • Семестр 4
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік

 Анотація дисципліни: Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти необхідні знання для набуття і прикладного використання компетентностей із застосування інформаційних технологій створення, обробки та візуалізації тривимірної графічної інформації. У курсі розглянуто основні поняття та сфери застосування тривимірної графіки, методи та технології створення тривимірних сцен засобами Blender.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності