Перейти до основного вмісту
Технічні засоби навчання
  • Кількість кредитів 3
  • Тип Вибірковий
  • Семестр 8
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік

Анотація дисципліни: Поява нових технічних засобів для збору, збереження, переробки та передачі інформації вимагає осмислення та розробки нових підходів для їх застосування в автоматизації навчального процесу. Сучасні наукові дослідження, досвід кращих учителів переконливо довели, що застосування ТЗН сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу, значному поліпшенню якості знань, умінь і навичок учнів. Актуальність навчальної дисципліни полягає у необхідності розробки нових підходів до використання методів та методики використання технічних пристроїв у навчальному процесі.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності