Перейти до основного вмісту
Методологія та організація наукових досліджень
  • Кількість кредитів 3
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 10
  • Рівень вищої освіти Магістр
  • Підсумковий контроль Залік

Анотація дисципліни: Дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень» націлена на оволодіння студентами концептуальних основ наукового пізнання, елементів методології й технології наукового дослідження та його інформаційним забезпеченням, ознайомлення з історією розвитку науки та специфікою організації наукової діяльності в Україні. Знання й досвід, набуті в цьому курсі, розширять професійні можливості майбутнього фахівця, сприятимуть формуванню вміння працювати над науковими дослідженнями. Предмет є важливим в загальній освітньо-професійній підготовці магістра.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності