Перейти до основного вмісту
Адміністрування навчальних систем
  • Кількість кредитів 4
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 10
  • Рівень вищої освіти Магістр
  • Підсумковий контроль Екзамен

Анотація дисципліни: Передбачає формування освіченої та високопрофесійної особистості керівника закладу освіти, якому притаманне ефективне мислення, високий рівень культури мовлення, організаційна культура дидактико-управлінської діяльності в закладі освіти, професійна компетентність, організаторські та комунікативні здібності,  міжгалузеві знання, уміння та навички, які необхідні в управлінській діяльності. Після вивчення дисципліни здобувач освіти повинен мати цілісне уявлення про особливості управління закладами освіти різних типів.

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності