Студентський науковий гурток «Робототехніка на платі Micro:bit»

Студентський науковий гурток «Робототехніка на платі Micro:bit»

Основними цілями роботи студентського наукового гуртка «Робототехніка на платі Micro:bit» є:

- сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;


- формування в студентів інтересу й потреби до розвитку STEM освіти в Україні шляхом вивчення робототехніки на платі Micro:bit;


- підвищення мотивації студентів до навчання програмуванню;


- розвиток творчого та інженерного мислення, прототипування та тестування, кодування, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;


- розвиток вміння працювати в команді;