Перейти до основного вмісту
Яшан Богдан Олегович
доктор філософії спеціальності 111 математика

scopus

Google Scholar

ORCID

Web of Science

Закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича в 2017 р. за спеціальністю "Математика". У 2020 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора І.Д. Пукальського на тему: «Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням».

 1. Пукальський І.Д., Лусте І.П., Яшан Б.О. Вища математика для економістів (опорний конспект лекцій та практикум): навчальний посібник – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.  421 с.
 1. Лусте І.П., Пукальський І.Д., Яшан Б.О. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Чернівецький національний університет, Чернівці - 2022. - 38 с.
 2. Пукальський І.Д., Лучко В.М., Яшан Б.О. Професійно зорієнтована практика з елементами  програмування. Чернівецький національний університет, Чернівці - 2023. - 42 с.
 1. Pukal’skii I.D., Yashan B.O. The Cauchy problem for parabolic equations with degeneration. Advances in Mathematical Physics. 2020. Vol. 2020, Article ID 1245143, 7 pages. DOI: https://doi.org/10.1155/2020/1245143
 2. I. D. Pukalskyi, B. O. Yashan Boundary-value problem with impulsive action for a parabolic equation with degeneration. Ukrainian Mathematical Journal., vol 71. №5 2019. p. 735–748.
 3. I. D. Pukal’s’kyi, B. O. Yashan Nonlocal Multipoint (In Time) Problem for Parabolic Equations with Degeneration. Journal of Mathematical Sciences, 2019 №11, vol 243. P. 34-44.
 4. I. D. Pukal’s’kyi, B. O. Yashan Nonlocal Multipoint (in Time) Problem with Oblique Derivative for a Parabolic Equation with Degeneration. Journal of Mathematical Sciences, 2020, vol 247. Issue 1, P 43-57
 5. I. D. Pukal’s’kyi, B. O. Yashan One-Sided Boundary-Value Problem with Impulsive Conditions for Parabolic Equations with Degeneration. Journal of Mathematical Sciences, 2021, vol 256, P 398-415 DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-021-05434-y 
 6. I. D. Pukal’s’kyi, B. O. Yashan Multipoint boundary-value problem of optimal control for parabolic equations with degeneration. Journal of Mathematical Sciences, 2023, vol 273(6). P 901-923.
 1. Pukal’skii I. D., Yashan B. O. Nonlocal multi-point in time Cauchy problem for parabolic equations with degeneration Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2020. Vol. 233, No. VIII(28). P. 41−45. DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-NT2020-233VIII28-09.
 2. Пукальський І.Д., Лусте І.П., Яшан Б.О., Скрипничук Н. С. Робототехніка як один із напрямків stem-освіти в новій українській школі // Scientific World Journal, Education and pedagogy, Issue No12, Part 1, March 2022. – P. 53-57.
 3. Пукальський І.Д., Лусте І.П., Яшан Б.О. Перспективи застосування Bee-Bot в освітньому процесі // Scientific World Journal, Issue No14, Part 1, 2022. – P. 73-77. DOI: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-14-01-001
 4. Яшан Б.О., Димашок В.А. Модельна програма вивчення робототехніки на основі плати Micro:Bit // Scientific World Journal, Issue No 21, Part 3, 2023. – P. 3-7. DOI: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-03-002 
 1. Пукальський І.Д., Яшан Б.О. Крайова задача з імпульсною дією для параболічного рівняння з виродженням. Укр. мат. журнал. – 2019. – Т. 71 №5 – С. 645 – 655.
 2. І.Д. Пукальський, Б.О. Яшан Нелокальна багатоточкова за часом задача для параболічних рівнянь з виродженням. Мат. методи та фіз.-мех. Поля, т60, № 2. 2017. Ст. 32-40.
 3. І.Д. Пукальський, Б.О. Яшан Нелокальна багатоточкова за часом задача зі скісною похідною для параболічного рівняння з виродженням. Мат. методи та фіз.-мех. поля, т60, № 4. 2017. ст. 40-51.
 4. I. D. Pukal’skii, B. O. Yashan The Cauchy problem with impulse action and degeneration for parabolic equations. Mat. Stud. 52 (2019), 63–70.
 5. Пукальський І. Д., Яшан Б. О. Одностороння крайова задача з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням. Мат. методи та фіз.-мех. поля, т 61, № 4. 2018. ст. 35-48.
 6. Пукальський І. Д., Яшан Б. О. Багатоточкова крайова задача оптимального керування для параболічних рівнянь з виродженням // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т63, № 4. 2020. ст. 17-33.
 7. Pukal’skii, I. D., Yashan, B. O. Optimal control in the boundary value problem for elliptic equations with degeneration. Matematychni Studii. 2023. – Vol 59 № 1 – 76-85. DOI: https://doi.org/10.30970/ms.59.1.76-85
 1. Яшан Б.О. Крайова задача Діріхле для параболічного рівняння з імпульсною дією. Буковинський математичний журнал. 2018. – Т.6, № 1–2 – С. 135-141
 2. Pukalskyi, I., Yashan, B. Багатоточкова крайова задача з нерівностями для параболічних рівнянь з виродженням. Буковинський математичний журнал. 2018. – Т.6, № 3–4 – С. 118-126
 3. Пукальський І. Д., Яшан Б. О. Оптимальне керування в нелокальній крайовій задачі з інтегральною умовою для параболічних рівнянь з виродженням. Буковинський математичний журнал. 2019. – Т.7, № 1 – С. 82-98
 4. Пукальський I.Д., Яшан Б.О. Багатоточкова за часом задача для 2b-параболiчного рiвняння з виродженням. Буковинський математичний журнал. 2022 – Т.10, № 2 – С. 229-239 DOI: https://doi.org/10.31861/bmj2022.02.18 
 5. Мельничук Л., Яшан Б., Кондур О. Поглиблене вивчення робототехніки у школі впровадженням вибіркових навчальних курсів. Освітні обрії. 2022. – Т.55, № 2 – С. 59-64 DOI: https://doi.org/10.15330/obrii.55.2.59-64
 6. Яшан Б., Скрипничук Н. Застосування технологій 3D друку в освітньому процесі як елемент STEM освіти. Освітні обрії. 2023. – Т.56, № 1 – С. 85-88 DOI: https://doi.org/10.15330/obrii.56.1.85-88 
 7. Пукальський I.Д., Яшан Б.О. Оптимальне керування в задачi Дiрiхле для елiптичних рiвнянь з виродженням. Буковинський математичний журнал. 2023. – Т.11, №1 – С. 115-125. DOI: https://doi.org/10.31861/bmj2023.01.10 
 1. І.Пукальський, Б. Яшан Одностороння крайова задача для параболічних рівнянь з імпульсною дією і виродженням – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 94.
 2. Пукальський І.Д., Яшан Б.О. Перша крайова задача з імпульсною дією для параболічних рівнянь з виродженням // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 100-102.
 3. Матійчук М.І., Яшан Б.О. Про крайові задачі для фрактального рівняння дифузії // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 86-87.
 4. I. Пукальський, Б. Яшан Оптимальне керування в нелокальнiй крайовiй задачi з iнтегральною умовою для параболiчних рiвнянь з виродженням // "Сучасні проблеми диференціальних рівнянь та їх застосування" - Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана (Чернiвцi, 16-19 вересня 2020 року). - Чернівці, 2020. - С. 183 - 184.
 5. Яшан Б.О. Оптимальне керування в багатоточковій крайовій задачі Діріхле  для параболічних рівнянь з виродженням. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р., Чернівці: матеріали конференції. Чернівці, 2021. С. 176-177.
 6. Пукальський Іван, Яшан Богдан. Оптималье керування в крайовій задачі для еліптичних рівнянь з виродженням // «Прикладна математика та інформаційні технології» - Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – С. 142-143  
 7. Пукальський І.Д., Яшан Б.О. Оптимальне керування в задачі Діріхле для еліптичних рівнянь з виродженням // «Cучасні проблеми механіки та математики – 2023» -  Міжнародна наукова конфеденція присвячена до 95-річчя від дня народження академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача, 45-річчя створеного ним Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України та 70-річчя утворення механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка: (23–25 травня 2023 р., Львів, Україна) [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2023. – С. 359-360.
 8. Яшан Б. Платформи для вивчення робототехнiки в сучаснiй школi // Математика та iнформацiйнi технологiї. Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 55-рiччю факультету математики та iнформатики, 28–30 вересня 2023 р. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2023. – С. 358 – 359
 9. Пукальський I., Яшан Б. Задача з iмпульсним впливом для параболiчного рiвняння з виродженням // Математика та iнформацiйнi технологiї. Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 55-рiччю факультету математики та iнформатики, 28–30 вересня 2023 р. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2023. – С. 291 – 292
 1. Яшан Б.О. Багатоточкова задача Коші для параболічних рівнянь з виродженням. – Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 3., С. 183-184. –Режим доступу до ресурсу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018.
 2. Яшан Б.О. Задача з імпульсною дією для параболічних рівнянь з виродженням // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2019», Львів, 27-29 травня 2019р.
 3. Яшан Б., Скрипничук Н. Інтеграція курсу робототехніки як один із напрямків STEM‑світи при вивченні шкільного курсу інформатики // Методична система навчання основам технології та робототехніки як складової STEM-освіти: збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 листопада 2021 р. / За заг. ред. Біляніна Г.І. – Чернівці, 2021. – С. 141-144.
 4. Скрипничук Н. С., Яшан Б. О. STEM-освіта у напрямку інтеграції шкільного курсу інформатики та курсу робототехніки // ІІ відкрита науково-практична  онлайн-конференція педагогічних працівників «Освіта. Досвід. Інновації» Чернівці 2022. – 8 с.

 5.  Скрипничук Н. С., Яшан Б. О. Інтеграція курсу робототехніки як один із напрямків STEM освіти при вивченні шкільного курсу інформатики у 5-х класах Нової Української Школи // Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти: зб. наук. пр. за матеріалами  VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі stem-освіти» (27 – 28 жовтня 2022 р.,  Дніпро) заг. ред. О. Бутурліної – Дніпро: ЛІРА, 2022. – с. 42 – 48.
 6. Скрипничук Н. С., Яшан Б. О. Застосування  технології 3D друку як елемент STEM освіти // ІІІ відкрита науково-практична  онлайн-конференція педагогічних працівників «Освіта. Досвід. Інновації» Чернівці 2023. – 6 с.
 1. В. Димашок STEM–освіта в Україні. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Математичний факультет. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. – с 39-40. (Науковий керівник Яшан Б.О.)
 2. С. Садовий Вибірковий модуль з інформатики в графічному середовищі Adobe Photoshop для учнів 11 класів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Математичний факультет. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім.
  Ю. Федьковича, 2023. – с 97-98. (Науковий керівник Яшан Б.О.)

Яшан Б.О. - відповідальний секретар Буковинського математичного журналу (з 2023 року).

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності