• diffeq@chnu.edu.ua
 • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Петришин Роман Іванович

доктор фізико-математичних наук, професор

Ректор

Scopus

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Закордонні монографії

 • Chikrii A., Petryshyn R., Cherevko I., Y. Bigun Ya.  Method of Resolving Functions in the Theory of Conflict – Controlled Processes // Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems^ Theory and Applications / Studies in Systems, Decision and Control. – SpringerLink. – 2019, vol. 203, pp. 3–33.

Фахові видання

 • Бігун Я.Й., Краснокутська І.В., Петришин Р.І. Усереднення в багаточастотних системах із лінійно перетвореними аргументами і точковими та інтегральними умовами // Буковинський математичний журнал. – 2016. – Т. 4, № 3–4. – С. 30–35. 

Закордонні матеріали конференцій

 • Y. Bihun, R. Petryshyn, I. Krasnokutska Averaging in Multifrequency Systems with Linearly Nransformed Arguments and with Point and Integral Condstions  // The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici: Proc. CMSM 4, June 28 – July 2, 2017. – Chisinau, Moldova, 2017. – P. 241 – 244.
 • Yaroslav Bihun, Roman Petryshyn, Inessa Krasnokutska Averagink Method in Multifrequency Systems with Delay and Nonlocal Conditionsof // CAIM 2018, Technical University of Moldova, Chişinău, Moldova, September 20-23, 2018. – P. 25–26.
 • Yaroslav Bihun, Roman Petryshyn, Ihor Skutar  On averaging in multifrequency systems with linearly transformed arguments: The Fifth Conf. of Mathematical Society of the Republic of Moldova, (September 28 – Oktober 1, 2019). – Chisinau? Republic of Moldova,  2019. – P. 179-182. 
 • Ya. Bihun, R. Petryshyn, I. Skutar. Multifrequency systems with delay and local-integral conditions. International Conference "Mathematics & IT: Research and Education" (MITRE-2021): dedicated to the 75th anniversary of Moldova State University, July 1-3, 2021: Abstracts. – Chişinău : CEP USM, 2021. – p.15

Міжнародні українські матеріали конференцій

 • Петришин Р.І. Багатоточкова задача для коливної системи із запізненням / Р.І. Петришин // Міжнародна наукова конференція «Диференціальні рівняння та їх застосування», присвячена 70 – річчю академіка НАН України Перестюка М.О.: тези доповідей, 19 – 21 травня, 2016. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – С. 109.
 • Петришин Р.І. Усереднення в коливних системах з нефіксованими моментами імпульсної дії. /Р.І. Петришин // Міжнародна наукова конференція «Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування», присвячена 80-річчю від дня народження професора В.І. Фодчука (1936-1992): матеріали конференції, 28-30 вересня, 2016. – Чернівці, 2016. – С. 84-85.
 • Бігун Я.Й., Петришин Р.І., Краснокутська І.В. Дослідження методом усереднення багаточастотних систем із перетвореними аргументами та нелокальними умовами // Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої пам’яті акад. І.І.Ляшка (Рівне, 2-4 березня 2018 року). – Рівне НУВГП, РДГУ,  2018. – С. 30-32. 
 • Ярослав Бігун, Роман ПетришинПро усереднення в багаточастотних системах із перетвореними аргументами й точковими та інтегральними умовами// Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 17-19 вересня 2018 року). – Чернівці,  2018. – С. 46-47.

Українські конференції

 • Бігун Я., Петришин Р. Усереднення в багаточастотних системах із лінійно перетвореними аргументами і точковими та інтегральними умовами // Матеріали міжвузівського наукового семінару “Прикладні задачі та ІТ-технології”, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917-1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій (9-10 червня 2017 року). – Чернівці, 2017. – С. 37-38.