Перейти до основного вмісту
Літовченко Владислав Антонович
доктор фізико-математичних наук, професор
завідувач кафедри

Scopus

Web of Science

Google Scholar

ORCID

   Народився 4 квітня 1969 року в селі Лукачани Кельменецького району Чернівецької області в багатодітній сім'ї робітника. 

   У 1986 році здобувши середню освіту, поступив на навчання в Чернівецький державний університет (ЧДУ) на математичний факультет. По закінченню першого курсу був призваний на службу до лав Радянської армії. Демобілізувавшись через два роки, продовжив навчання в ЧДУ.

   У 1993 році успішно закінчивши навчання на математичному факультеті, розпочав трудову діяльність у ЧДУ викладачем-стажистом кафедри математичного моделювання цього факультету. Поєднуючи викладацьку діяльність із науковими дослідженнями, у 1998 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння на тему «Задача Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з початковими даними в просторах узагальнених функцій типу розподілів».

   З 2003 року – доцент кафедри математичного моделювання.

   У 2004 році стає лауреатом премії Президента України для молодих вчених, яку йому було присуджено за цикл наукових досліджень на тему "Цілкова розв'язність задачі Коші у просторах типу S для деяких параболічних рівнянь".

   У 2009 році на спеціалізованій вченій раді Інститут математики НАН України успішно захистив докторську дисертацію на тему «Коректна розв'язність задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних систем у просторах нескінченно диференційовних функцій».

   З 2011 року працює на посаді професора кафедри математичного моделювання ЧНУ.

   У 2013 році йому присвоєно вчене звання професора кафедри математичного моделювання.

   З 2014 року працює на посаді професора кафедри диференціальних рівнянь ЧНУ.

   Спеціаліст з диференціальних рівнянь, який зробив значний внесок у розвиток сучасної теорії задачі Коші для параболічних диференціальних і псевдодиференціальних систем рівнянь, зокрема, сформулював критерії мультиплікатора й згортувача в просторах типу S, за допомогою яких у цих просторах описав максимальні класи розв’язків загальних параболічних систем рівнянь; у просторах типу S' побудував теорію задачі Коші для параболічних типу Шилова систем рівнянь зі змінними коефіцієнтами, означив нові класи лінійних параболічних псевдодиференціальних систем рівнянь з опуклими символами псевдодиференціювання різного ступеня гладкості та побудував теорію коректної розв'язності задачі Коші для цих класів у просторах гладких функцій. Також, з'ясував загальну природу стійких симетричних випадкових процесів Леві. Показав, що кожен такий процес можна розглядати як процес локальних завихрень гравітаційного поля Рісса, спричиненого рухомими об'єктами із певною степеневою взаємодією.   

   Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації.

   З 2017 року по 2019 рік керував бюджетною НДР «Крайові задачі для нових класів диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь різних типів» (Номер державної реєстрації 0117U001147).   

   З 2022 року на конкурсній основі призначено на посаду завідувача кафедри диференціальних рівнянь.

 

 

Litovchenko V.A. Peculiarities of the Fundamental Solution of Parabolic Systems with a Negative Genus \\ Advances in the Solution of Nonlinear Differential Equations: IntelOpen-London, 2021. (Chapter of the monograph) DOI: 10.5772/intechopen.95024

Літовченко В.А. Системи Шилова у просторах типи S i S`: Монграфія. – Чернівці: ЧНУ, 2019. – 280 с.(гриф Вченої ради ЧНУ)

Літовченко В.А. Практикум з вищої математики: множини, лінійна та векторна алгебри, аналітична геометрія, аналіз функції однієї змінної: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2013. - 328 с. (гриф МОНУ)

Літовченко В.А. Вища математика для фізичних і технічних спеціально­с­тей. У 2 ч. – Ч. 1 / В.А. Літовченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - 311 с.(гриф Вченої ради ЧНУ)

Літовченко В.А. Методологія й організація наукових досліджень: Навчальний посібник. - Чернівці:  Чернівецький нац. ун-т, 2023. - 256 с.(гриф Вченої ради ЧНУ)

Літовченко В.А. Путівник по вищій математиці для студентів фізичних і технічних спеціальностей. У 2-х ч. Ч 1: Посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 76 с.

Літовченко В.А. Путівник по вищій математиці для студентів фізичних і технічних спеціальностей. У 2-х ч. Ч.2: Посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 84 с.

Літовченко В.А. Практикум з вищої математики: множини, лінійна та векторна алгебри, аналітична геометрія, аналіз функції однієї змінної: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2012. - 320 с. (гриф Вченої ради ЧНУ)

Літовченко В.А., Літовченко В.А. Диференціальні рівняння першого порядку: Методич.вказівки. –  Чернівці: Рута, 2000. – 48 с.

Літовченко В.А. Похідна та її застосування: Методичні вказівки (Частина 1). - Чернівці: ЧНУ, 2003. – 32с.

Літовченко В.А. Похідна та її застосування: Методичні вказівки (Частина 2). - Чернівці: ЧНУ, 2003. – 56с.

 1. Litovchenko, V.A. On the Correct Solvability of One Cauchy Problem // Ukr. Math. J. 54, 1281–1294 (2002). https://doi.org/10.1023/A:1023479406727 (Scopus)
 2. Litovchenko, V.A. Complete Solvability of the Cauchy Problem for Petrovskii Parabolic Equations in S-Type Spaces // Ukr. Math. J. 54, 1778–1793 (2002). https://doi.org/10.1023/A:1024088207271 (Scopus)

 3. Litovchenko V.A. Cauchy Problem for Equations with Fractional Differentiation Bessel Operator in the Space of Temperate Distributions \\ Nonlinear Analysis: Mo­delling and Contr.­ – Vilnus. – Vol.8, №1. – 2003. – C.61-75. DOI: 10.15388 / NA.2003.8.1.15178. (Scopus)
 4. Litovchenko V.A. The Cauchy Problem for Shilov Parabolic Equations // Siberian Math. J. – 2004.  – 45. – P.669-679. https://doi.org/10.1023/B:SIMJ.0000035831.63036.bb (Scopus)

 5. Litovchenko V.A. Correct Solvability of the Cauchy Problem for One Equation of Integral Form // Ukr. Math. J. 56, 228–243 (2004). https://doi.org/10.1023/B:UKMA.0000036098.43094.f7 (Scopus)
 6. Litovchenko V.A. Cauchy problem for \(\left\{ {\vec p;\vec h} \right\}\)-parabolic equations with time-dependent coefficients // Math. Notes 77, 364–379 (2005). https://doi.org/10.1007/s11006-005-0036-9 (Scopus)
 7. Litovchenko V.A. Cauchy problem with Riesz operator of fractional differentiation // Ukr. Math. J. 57, 1937-1956 (2005) https://doi.org/10.1007/s11253-006-0040-6 (Scopus)
 8. Litovchenko, V.A. Cauchy problem for one class of pseudodifferential systems with entire analytic symbols // Ukr. Math. J. 58, 1369–1395 (2006). https://doi.org/10.1007/s11253-006-0138-x (Scopus)
 9. Litovchenko V.A. Cauchy problem for one class of pseudodifferential systems with smooth symbols // Nonlinear Oscill. 9, 490–512 (2006). https://doi.org/10.1007/s11072-006-0057-7 (Scopus)
 10. Litovchenko, V.A. Cauchy problem for parabolic systems with convolution operators in periodic spaces // Math. Notes 82, 766–786 (2007). https://doi.org/10.1134/S0001434607110211 (Scopus)
 11. Litovchenko V.A. The Cauchy problem for one class of parabolic pseudodif­ferential systems with nonsmooth symbols //  Siberian Math. J. – 2008. – 49. – P. 300-316. https://doi.org/10.1007/s11202-008-0030-z (Scopus)
 12. Litovchenko V.A. The cauchy problem for a class of evolution systems of the parabolic type with unbounded coefficients // Diff. Equat 44, 835–854 (2008). https://doi.org/10.1134/S0012266108060086 (Scopus)
 13. Ivasyshen, S.D., Litovchenko, V.A. Cauchy problem for one class of degenerate parabolic equations of Kolmogorov type with positive genus // Ukr. Math. J. 61, 1264–1288 (2009). https://doi.org/10.1007/s11253-010-0275-0  (Scopus)
 14. Ivasyshen, S., Litovchenko, V.A. Cauchy problem for a class of degenerate kolmogorov-type parabolic equations with nonpositive genus // Ukr. Math. J. 62, 1543–1566 (2011). https://doi.org/10.1007/s11253-011-0448-5 (Scopus, WoS)
 15. Litovchenko, V.A., Strybko, O.V. Principle of localization of solutions of the Cau­chy problem for one class of degenerate parabolic equations of Kolmogorov type.  Ukr Math J 62, 1707–1728 (2011). https://doi.org/10.1007/s11253-011-0462-7 (Scopus, WoS)
 16.  V. A. Litovchenko, I. M. Do­vzhytska The funda­mental ma­t­rix of the Cauchy problem for a class of parabolic systems of the Shilov type with variable coefficients \\ J. Math. Scien­ces. – 2011. – Vol. 175,  № 4. – P. 450–476. (Scopus, WoS)
 17. Litovchenko V.A., Nastasii E.B. Degenerate parabolic systems of vector order Kolmogorov-type equations // Sberian Math. J. – 2012. – 53. – P. 119-133.  https://doi.org/10.1134/S0037446612010107 (Scopus, WoS)
 18. A. Litovchenko, I. M. Do­vzhytska Cauchy problem for a class of parabolic sy­stems of Shilov type with variable coe­ffi­cients \\ Cent. Eur. J. Math. – 2012. – Vol. 10, № 3. – P. 1084-1102.DOI:10.2478/s11533-012-0025-7 (Scopus, WoS)
 19. Litovchenko, V.A. Analogs of S-type spaces of partially even functions. Ukr Math J 65, 563–574 (2013). https://doi.org/10.1007/s11253-013-0795-5(Scopus, WoS)
 20. Litovchenko A.V., Do­vzhytska I.M.Stabilization of solutions to Shilov-type parabolic systems with nonnegative genus // Siberian Math. J. – 2014. – 55. – P. 276-283.  https://doi.org/10.1134/S0037446614020104  (Scopus, WoS)
 21. Litovchenko, V.A., Vas’ko, E.B. Cauchy problem for vector-order degenerate parabolic systems of the Kolmogorov type with generalized initial data. Diff Equat 50, 1600–1608 (2014). https://doi.org/10.1134/S0012266114120040 (Scopus, WoS)
 22. Litovchenko V. A., Unguryan G. M. Fundamental solution of the Cauchy problem for the Shilov-type parabolic systems with coefficients of bounded smoothness // Ukr. Math. J., Vol. 69, no. 3, Mar. 2017, pp. 348-64, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1701 (Scopus, WoS)
 23. Litovchenko A., Unguryan G. M. Parabolic systems of Shilov-type with coefficients of boun­ded smoothness and nonnegative genus // Carpathian Math. Publ. -2017. – 9(1). – P. 10-23. doi:10.15330/cmp.9.1.72-85 (WoS)
 24. Litovchenko V. Parabolic by Shilov systems with variable coefficients \\ Carpathian Math. Publ. -2017. – 9(2). – 1-9. https://doi.org/10.15330/cmp.9.2.145-153 (WoS)
 25. LitovchenkoV. A. “One Method for the Investigation of the Fundamental Solution of the Cauchy problem for Parabolic Systems”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 70, no. 6, June 2018, pp. 801-1, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1596 (Scopus, WoS)
 26. Litovchenko, V.A., Unguryan, G.M. Conjugate Cauchy Problem for Parabolic Shilov Type Systems with Nonnegative Genus. Diff Equat 54, 335–351 (2018). https://doi.org/10.1134/S0012266118030060 (Scopus, WoS)
 27. Litovchenko V., Unguryan G. Some properties of Green’s functions of Shilov-type parabolic systems \\ Miskolc Mathematical Notes. – 2019. –V.20 (1). – P. 365-379. DOI: 10.18514/MMN.2019.2089 (Scopus, WoS)
 28. Litovchenko, V.A. Fundamental Solution of the Cauchy Problem for {p→,h→}{p→,h→}-Parabolic Systems with Variable Coefficients. J Math Sci 243, 230–239 (2019). https://doi.org/10.1007/s10958-019-04537-x(Scopus, WoS)

 29. Litovchenko V.A. Hyperbolic Systems in Gelfand and Shilov Spaces \\ Ukr. Math. J., 2020, 71(10),  p. 1555-1571. https://doi.org/10.1007/s11253-020-01731-y (Scopus, WoS)
 30. Litovchenko A. Localization Property for Regular Solutions of the Cauchy Problem for a Fractal Equation of the Integral Form \\ J. Math. Sc. (United States), 2021, 253(1). - P. 1-14. https://doi.org/10.1007/s10958-021-05208-6 (Scopus, WoS)
 31. Litovchenko A. Pseudodifferential Equation of Fluctuations of Nonstationary Gravitational Fields \\ Journal of Mathematics, 2021, 2021, 6629780. DOI: 10.1155/2021/6629780 (Scopus, WoS)
 32. Litovchenko A. Holtsmark Fluctuations of Nonstationary Gravitational Fields \\ Ukr. Math. J., 2021, 73(1), p. 76–84. DOI 10.1007/s11253-021-01909-y (Scpus, WoS)
 33. Litovchenko V.A. Holtsmark Fluctuations of Nonstationary Gravitational Fields \\ Ukrainian Mathematical Journal, 2021, 73(1), p. 76–84.
 34. Litovchenko V.A. Holtsmark Fluctuations of Nonstationary Gravitational Fields \\ Ukrainian Mathematical Journal, 2021, 73(1), p. 76–84. DOI: 10.1007/s11253-021-01909-y
 35. Litovchenko V.A. Pseudodifferential Local Interaction Equation for Moving Objects // Diff. Equat. – 2022, 58(1). - P.44-52.
 36. Litovchenko V.A. The Cauchy problem and distribution of local fluctuations of one Riesz gravitational field // Fractional Calculus and Applied Analysis. – 2022, 25(2).
 37. Litovchenko V.A. Classical Solutions of the Equation of Local Fluctuations of Riesz Gravitational Fields and their Properties // Ukrainian Mathematical Journal, 2022, 74(1), p. 69-86. 
 38. Litovchenko V.A. Local Polya fluctuations of Riesz gravitational fields and the Cauchy problem // Carpathian Math. Publ. 2023, 15 (1), p. 222–235. doi:10.15330/cmp.15.1.222-235

 1. Литовченко В.А. Полная разрешаемость задачі Коши в просторах типу S для параболічних уравнений \\ Электромагнитные волны и электронные системы. – Москва. – Т.8, №5. – 2003. – С.4 – 7.
 2. Литовченко В.А. ПРИНЦИП ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗКУ ОДНІЙ ЕВОЛЮЦІЙНО-ПАРАБОЛІЧНОЇ ЗАДАЧІ ПОЗИТИВНОГО РОДУ // Сучасні наукові дослідження. – 2021, 18(1). – С. 99-105.
 3. Литовченко В.А. Методологічні аспекти організації педагогічної практики магістрантів спеціальності 014.09-СО_Інформатика // SWorldJournal, 2022, 2(15-02). – C. 66–70.
 4. Литовченко В., Шикман І. Студентський факультет інформатики та STEM-освіти // SWorldJournal, 2023, 2(20-02). - С 65–68.

 1. Літовченко В.А. Коректна розв’яз-ні­сть однієї задачі Ко­ші \\ Укр.мат.журн. – Київ. – Т.54, №8 – 2002. – С.1067-1076.
 2. Літовченко В.А. Цілковита розв’язність задачі Коші у просторах типу S для рівнянь, парабо-лічних за Петровським \\ Укр.мат.журн. – Київ. – Т.54, №11 – 2002. – С.1467-1479.
 3. Літовченко В.А. Коректна роз­в'я­з­ні­сть за­да­чі Коші для одного рівнян­ня ін­те­г­раль­но­го вигляду \\ Укр. мат. журн. – 2004. – Т. 56, № 2. - С. 185 – 198.
 4. Літовченко В.А. Задача Коші з опе­ра­тором Рі­с­са дро­бового диференцію­вання \\ Укр. мат. журн.- 2005. - Т. 57, №12. - С. 1653-1667
 5. Літовченко В.А. Задача Коші для од­ного класу псев­до­ди­ференціальних си­­стем з цілими ана­лі­тичними сим­во­ла­ми дифе­ре­н­цію­ва­н­ня  \\ Укр. мат. журн. - 2006. - Т. 58, №9.- С.1211-1233.
 6. Літовченко В.А. Задача Коши для од­но­го класу псев­ддиференціальних систем з гладкими символами \\ Нелінійні коливан­ня. – 2006. - Т. 9, № 4. - С. 502 – 524.
 7. Івасишен С.Д., Літовченко В.А. Зада­ча Коші для од­н­о­го класу вирод­же­них параболічних рі­­в­нянь типу Кол­мо­го­ро­ва з додат­н­им родом \\ Укр.мат.журн. – 2009. – Т.61, №8. – С. 1066-1087.
 8. Івасишен С.Д., Літовченко В.А. Зада­ча Коші для од­н­ого класу виродже­них параболічних рі­­в­­­нянь типу Кол­мо­горо­ва з недо­да­т­ним родом \\ Укр.мат.журн. – 2010. – Т.62, №10. – С. 1330-1350.
 9. Літовченко В.А., Стрибко О.В. Принцип локалізації розв’язків задачі Ко­ші для од­но­го кл­асу вироджених па­р­а­болічних рі­в­н­я­нь типу Колмогоро­ва \\ Укр.мат.журн. – 2010. – Т.62, №11. – С. 1473-1489.
 10. Літовченко В.А. Аналоги просторів типу S частково парних функцій \\ Укр. мат. журн. – 2013, т. 65, №4. – С. 512-521.
 11. Литовченко В.А., Унгурян Г.М. Фундаментальний розв'язок задачі Ко­ші для параболічних систем типу Ши­лова з коефіціє­нта­ми обмеженої глад­кості \\ Укр. мат. журн. – 2017, т. 69, №3. – С. 348-364.
 12. Літовченко В.A. Один метод дослід­ження фундамента­льного розв’язку за­дачі Коші для пара­болічних систем \\ Укр. мат. журн. – 2018. – 70 (6). – С. 801-811.
 13. Літовченко В.А. Фундаментальний розв’язок задачі Ко­ші для {p,h}-парабо­лічних систем зі змінними коефіціє­нтами \\  Нелінійні коливання. – 2018. – 21(2). – С. 189-196.
 14. Літовченко В.А. Гіперболічні систе­ми у просторах Ге­ль­фан­да і Шилова \\ Укр. мат. журн. – 2019. – Т. 71 (10).– С. 1360 – 1373. http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1520
 15. Літовченко В.А. Флуктуації Хольцмарка нестаціонарних гравітаційних полів \\ Укр. матем. журн., вип. 73, №. 1, -- 2021, с. 69 -76. DOI: https://doi.org/10.37863/umzh.v73i1.6113
 16. Літовченко В.А. Властивість локалі­зації регулярних ро­з­­в’язків задачі Коші для фрактального рі­в­няння інтеграль­ного вигляду \\ Мат. методи та фіз. мех. поля. – 2018. – Т.61 (2). – С. 7-17. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MMPhMP_2018_61_2_3.
 17. Литовченко В.А. Псевдодифференциальное уравнение локального влияния движущихся обьектов // Дифф. Уравн. – 2022, 58(1). – С.45- 51.  DOI: 10.31857/S037406412201006X  

 1. Городецький В.В., Літовченко В.А. Задача Коші для параболічних псев­додиференціальних рівнянь у просто­рах узагальнених функцій типу S’ \\ Доп. АН України. – 1992. - №10. – С.6-10.
 2. Літовченко В.А. Повна розв’язність задачі Коші для одного псевдоди­ферен­ціального рівняння у просторах ти­пу S \\ Математичні студії. – Львів. – Т.17, №2. – 2002. – С.189-198.
 3. Літовченко В.А. Коректна розв’язні­сть задачі Коші для рівняння з псевдо­ди­­ференціальним оператором Бесселя \\ Доп. НАН України. – Київ. - 2003 - №2. – С.21-25.
 4. Литовченко В.А. Корректная разрешимость задачи Ко­ши для одного псев­до­дифференциаль­н­о­го уравнения ин­те­грального вида в пр­остранствах ти­па S \\ Нелинейные гранич­ные задачи. – Доне­цк. – В.13. – 2003. – С.105-113.
 5. Літовченко В.А. Задача Коши для од­но­го класу псев­до­диференціальних рівня­нь з гладкими символами \\ Укр. мат. вісник. - - Т. 3, № 1. - С. 19 - 51.
 6. Літовченко В.А. Задача Коші для си­н­­гулярних псевдо­диференціальних систем параболі­чно­го типу \\ Укр. мат. вісник. – 2007. – Т. 4, №1. – С. 21-55.
 7. Літовченко В.А. Задача Коші для од­но­го класу псев­до­ди­ференціальних си­стем у просторах періодичних функ­цій \\ Укр. мат. вісник. – 2007. – Т. 4, №3. – С. 394-420.
 8. Літовченко В.А., Довжицька І.М. Фу­н­даментальна ма­триця розв’язків задачі Коші для од­ного класу парабо­лічних си­с­тем типу Шилова із змінними коефі­ці­єн­тами \\ Укр.мат.вісник. – 2010. – Т.7, №4. – С. 516-552.
 9. Літовченко В.А. Фундамен­тальний ро­зв’язок задачі Ко­ші для одного класу вироджених пара­бо­лічних псевдо дифе­ренціальних рівнянь \\  Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2013, т. 10, №2. – С. 202-218.
 10. Літовченко В.А., Васько О.Б. Задача Коші для ви­роджених параболі­чних систем типу Колмогорова у ваго­вих просторах Лебе­га \\ Збірник праць Ін-ту математики НАН України, 2014. Т.11, №2. С.233-248.
 11. Літовченко В.А., Васько О.Б. Граничні значення г­ладких розв'язків ви­роде­них парабо­лі­чних систем типу Ко­л­могорова \\ Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2015. – Т.12, № 2. – С.230-249.
 12. Літовченко В.А., Довжицька І.М.Граничні значення гладких розв’язків для параболічних си­с­тем типу Шило­ва \\ Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2016. – Т.13, № 1. – С.194-203.
 1. Городецький В.В., Літовченко В.А. Про задачу Коші для деяких псевдодиференціальних рівнів у просторі узагальнених функцій функцій \\ Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб.наук. пр. – Київ, 1992. – С.24-33.
 2. Городецький В.В., Літовченко В.А. Про слабку стабілізацію псевдорозв'язків задачі Коші для параболічних диференціальних рівнів \\ Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб.наук. пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1995. – Т.8. - С.191-195.
 3. Литовченко В.А. Задача Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнів у просторі загальних функцій типу S' \\ Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб.наук. пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1995. – Т.9. - С.243-246.
 4. Литовченко В.А. Про стабілізацію розв'язків задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнів у просторі загальних функцій типу S' \\ Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб.наук. пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1995. – В.10. - С.36-40.
 5. Литовченко В.А. Про узагальнене Бесселеве дробове диференціювання в просторі S' та коректну розв'язність однієї узагальненої задачі Коші \\ Інтегральні перетворення та їх застосування: Зб.наук.пр. до дня 30 жовтня – 60 років від дня народж. проф. Ленюка М.П. – Київ: Ін-т матем. НАН України,1997.–С.34-37.
 6. Городецький В.В., Літовченко В.А. Про коректну розв'язність однієї задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнів у просторі типу S' \\ Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1997. - В.14. – С.33-42.
 7. Городецький В.В., Літовченко В.А. Про дробове диференціювання в просторах узагальнених ефектів \\ Крайові задачі для диференціальних рівнів: Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1998 - В.3. – С.43-47.
 8. Литовченко В.А. Властивість псевдостійкості тривіального розв'язку узагальненої задачі Коші з псевдодиференціальними операторами \\ Наук.вісник Чернівецького університету: Зб.наук.пр. В. 46. ​​Математика. – Чернівці: ЧДУ, 1999 – С.76-79.
 9. Литовченко В.А. Псевдостійкість тривіального розв'язку задачі Коші з оператором дробового диференціювання Бесселя \\ Вісник Київського ун-ту. Серія фізико-матем. наук. – Київ, – В.2. – С.77-81.
 10. Литовченко В.А. Псевдодифференциальные уравнения в пространствах узагальненных периодических функций \\ Крайові задачі для диференціальних рівнів: Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1999. - В.4. – С.122-126.
 11. Літовченко В.А., Довжицька І.М. Фундаментальний розв'язок задачі Коші для одного класу параболічних рівнів із змінними коефіцієнтами \\ Наук.вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук.прац. Вип. 528. Математика. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 43-50.
 12. Литовченко В.А. Одне підтвердження про граничні значення гладких розв'язків періодичних параболічних ПДС з опуклими символами \\ Наук.вісник Чернівецького нац. ун-ту. Математика. – Чернівці: Рута, 2011. – Т.1, №1. - С. 91-94.
 13. Літовченко В.А., Довжицька І.М. Задача Коші для параболічного рівня типу Шилова зі змінними коефіцієнтами \\ Наук. вісник Чернівецького нац. ун-ту. Математика. 2012. – 2, №1. – С. 24-31
 14. Літовченко В.А., Довжицька І.М. Деякі властивості розв'язків параболічних систем типу Шилова з невід'ємним родом \\ Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Випуск 8. – 2013. – С. 113-118.
 15. Литовченко В.А., Васько О.Б. Задача Коші для вироблених параболічних систем типу Колмогорова із сталими коефіцієнтами \\ Бук. мат. журн. – Т. 1, №1-2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, – 2013. – С. 90-95.
 16. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Фундаментальний розв'язок задачі Коші для одного класу параболічних рівнів із коефіцієнтами обмеженої гладкості \\ Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Випуск 10. – 2014. – С. 128-139.
 17. Литовченко В.А., Васько О.Б. Локалізація гладких розв'язків вироджених параболічних систем \\ Бук. мат. журн. ‒ Т.2, № 4. ‒ Чернівці: ЧНУ, 2014. ‒ С. 87‒91.Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Задача Коші для одного класу параболічних рівнів із регулярними початковими розподілами типу S' \\ Бук. мат. журн. – 2016 ‒ Т.4, №1-2. –С. 101-107.
 18.  Литовченко В.А. Граничні значення гладких розв'язків вироджених параболічних рівнів типу Колмогорова \\ Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Випуск 13. – 2016. – С. 108-114.
 19. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Простори типу S елементів обмеженої гладкості \\ Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Випуск 16. – 2017. – С. 104-120.
 20. Литовченко В.А. Про параболічні за Шиловим системи із змінними коефіцієнтами \\ Сучасні проблеми механіки і математики: зб. наук. пр. у 3 – х том. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра // ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАНУ. – 2018. – Т.3, с. 137-139.  iapmm.lviv.ua/mpmm2018
 21. Литовченко В.А. Гладкі розв'язки гіперболічних за Шиловим системою \\ Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Випуск 18. – 2018. – С. 105-112. DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2018-18.105-112
 22. Литовченко В.А. Про природу одного класичного псевдодиференціального рівня \\ Бук. мат. журн. 8, 2 (Груд 2020). DOI:  https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.07 
 23. Литовченко В.А. Принцип максимуму для рівня локальних флуктуацій гравітаційних полів Риса суто дробового \\ Бук. мат. журн. 9 (2) (Груд 2021). DOI: https://doi.org/10.31861/bmj2021.02.06 
 24. Литовченко В.А., Харина Д.Д. Повторні ядра функції Грина параболічних рівнів типу Шилова зі змінними коефіцієнтами та від'ємним родом // Бук. мат. журн. – 2022, 10 (1). – С. 71-84.
 25. Литовченко В.А., Горбатенко М.Ю. Неоднорідні диференціальні рівняння порядку регулювання з дисипативною параболічністю й додатковим родом // Бук. мат. журн. – 2022, 10 (2). – С. 144-155.
 26. Літовченко В.А. Псевдодиференціальний оператор Поста в просторах типу S // Бук. мат. журн. – 2023, 11(2). – С. 153-161. https://doi.org/10.31861/bmj2023.02.15

 1. Литовченко В.А. О граничных значе­ниях гладких реше­ний некоторых псе­вдодифференциальных уравнений \\ Международ. мат­ем. конф. «Еругин­ские чтения – VI». Ч.1. Гомель, 20-21 мая 1999: Тезисы до­кл. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 1999. – С.154.
 2. Литовченко В.А. Одна теорема об об­о­б­щенном диффе­ре­нцировании по Е. По­­с­ту \\  Международ. школа-семинар по геометрии и анализу, посвященная 90-летию Н.В.Ефимову (5-11 сентября 2000 г.): Тезисы  докл.– Ростов-на-Дону, 2000. -  С.129-130.
 3. Litovchenko V. On the fundamental solution of the Cauchy problem for equations with negative genus and dissipative parabolicity //  The 29 Conference on Applied and Industrial Mathematics, dedicated to the  Memory of Academician Mitrofan M. Choban, August, 25-27, 2022: Book of Abstracts. – Chisinau: S. n., 2022. – p.37-38. ISBN 978-9975-81-074-6 (https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/170063 )

 1. Городецький В.В., Літовченко В.А. Про стабілізацію розв’язку задачі Ко­ші для парабо-лічних псевдоди-ференціальних рі­внянь у просторах типу S’ \\ Міжнароднa конфе­ренція, присвячена пам’яті ак. М. Кравчука (22-28 верес-ня 1992р.): Тези допові­дей. – Київ-Луцьк, 1992. – С.49.
 2. Літовченко В.А. Про граничні зна­чення гладких роз­в’язків деяких псе­вдодиференціаль­них параболічних рівнянь \\ Міжнародна матема­тична конференція, присвячена пам’яті Ганса Гана (10-15 жов­тня 1994р., Чер­нівці): Тези допові­дей. – Чернівці: Ру­та, 1994. – С.32.
 3. Літовченко В.А., Літовченко В.А. Про стабілізацію ро­з­в’язків задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнянь у прос­торах узагальнених функцій типу розпо­ділів \\ Шоста Міжнарод. наук.конфер ім. ак. М. Кравчука (15-17 травня 1997р., Київ): Матеріали конф. – Київ, 1997. – С.118.
 4. Літовченко В.А. Згортувачі у прос­торах типу S \\ Міжнарод.конф., 27-29 серпня 2001р. Диф. р-ня і неліній. колив.: Тези доп.– Київ, 2001. – С.97.
 5. Літовченко В.А. Бесселеве дробове диференціювання з додатним парамет­ром \\ Наук.вісник Черні-вецького універси-тету: Зб.наук.пр. В.134. Математика. – Чернівці: Рута, 2002. – С.65-70.
 6. Літовченко В.А. Задача Коші для па­ра­болічних за Ши­ло­вим рівнянь у кла­сах узагальне-них функцій повільного зростання \\ IX Міжнарод. наук. конф. ім.академ. М. Кравчука (16-19 тра-вня 2002р., Київ): Матеріали конф. - К.: НТУУ, “КПІ”, 2002.  – С.121.
 7. Litovchenko V.A. Solvability in the Whole of the Cauchy Problem on the Spa­ces of Type S for Pa­ra­bolic Equations (by Eidelman) \\ Міжнародна наук. конф., присвячена 110 річниці С.Банаха (28-31 травня 2002р., Львів): Тези доп. - Л.: “ЛНУ”, “ЛП”,  -С.122.
 8. Літовченко В.А. Узагальнені кла­си Же­вре періодичних функцій \\ Матеріали X-ої Мі­ж­народ. наук. ко­нф. ім. ак. М.Кравчука (13-15 травня 2004 р., Київ) / К.: Зад­руга. - 2004.-С. 441.
 9. Літовченко В.А. Про одне уза­гальне­ння про­с­торів типу S \\ Тези доповідей Мі­ж­­народ. матем. кон­ф., присвяч. 125 р. від дня народж. Г.Гана (27 червня – 3 липня 2004 р., Чер­нівці). – Чернів­ці. – 2004. – С.53-54.
 10. Літовченко В.А. Коректна роз­в'яз­ніс­ть за­дачі Коші для па­раболічних псев­додиференціальних рівнянь  \\ Тези доповідей Мі­ж­нар. на­ук. конф. "Ди­ферен­ціальні рі­в­няння та їх засто­су­ва­н­ня" (6-9 червня) / Київ. - 2005. - С. 57.
 11. Litovchenko V.A. Corect solva­bility of the Cauchy prob­lem for para­bolic equati­ons  \\ Book of abst­ra­cts In­ter­natioal Con­ference "Non­li­near part­ial Di­f­ferential Equations" (Alushta) - Donetsk. -2005.- P. 61.
 12. Літовченко В.А. Коректна роз­в'яз­ні­сть за­да­чі Коші для одного класу опук­лих псев­додифе­рен­ціальних рівнянь \\ Матеріали ХІ-ої Мі­ж­народ. наук. конф. ім. акад М.Кравчука (18 – 20 травня 2006 р.,Київ)/ К.: Задруга. - 2006.-С.181.
 13. Літовченко В.А. Задача Коші для си­н­гулярних систем \\ Мі­ж­народ. матем. кон­ф. ім. В.Я. Ско­ро­ба­­гатька,24-28 ве­ресня 2007 р., Дро­гобич: тези доп. – Львів, 2007.- С. 167.
 14. Івасишен С., Літовченко В. Коректна розв’я­з­ні­сть задачі Коші для одного класу вирод­ж­е­них параболічних рівнянь типу Кол­могорова з дода­тн­им родом \\ Сучасні проблеми ме­ханіки та марема­тики, 25-29 травня 2008 р., Львів: мате­ріали міжнарод. наук. конфер. – Ль­вів, 2008. – Т.3 – С. 116–118.
 15. Літовченко В.А. Задача Коші для па­ра­болічних ПДС з точково-негладкими символами \\ Матеріали XII-ої мі­ж­нар. наук. конф.ім. академіка М.Крав­чука, 15-17 травня 2008 р., Київ. – К.: Зад­руга, 2008 – Ч.1. – С.245.
 16. Івасишен С.Д., Літовченко В.А. Про задачу Коші для одного класу вироджених пара­болічних рівнянь типу Колмогорова \\ 13 Міжнар. наук. конф. ім. ак. М.Кра­вчука (13-15 травня 2010 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2010. – Ч.1. – С. 176.
 17. Літовченко В.А., Довжицька І.М. Задача Коші для одного парабо­ліч­но­го рівняння типу Шилова \\ 13 Міжнар. наук. конф. ім. ак. М.Кра­вчука (13-15 травня 2010 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2010. – Ч.1. – 254.
 18. Літовченко В.А., Стрибко О.В. Задача Коші для ультрапараболічних псевдодиференціальних рівнянь типу Колмогорова \\ 13 Міжнар. наук. конф. ім. ак. М.Кра­вчука (13-15 травня 2010 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2010. – Ч.1. – 255.
 19. Літовченко В.А., Васько О.Б. Прин­цип локалізації розв’яз­ків задачі К­о­ші для простіших вироджених парабо­ліч­них систем \\ Міжнар. матем. ко­нф. «Боголюбов­ські читання DIF-2013. Диф. рівняння, тео­рія функцій та їх застосування» з наг­о­ди 75-річчя з дня народ­ж. ак. А.М. Самойленка (23-30 червня 2013 р. Се­ва­стополь). – Київ: Інститут мате­ма­тика НАН Укра­їни, 2013. – С. 132-133.
 20. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Про фундаменталь­ний розв’язок однієї задачі Коші \\   Матеріали міжна­ро­д наук.конф. «Дифе­р­е­н­ціальні рівняння, обчислю­ва­ль­на ма­те­матика, теорія фу­н­к­цій та мате­ма­тич­ні методи механіки» 23-24 квітня 2014 р. – Київ. – 2014, с. 83.
 21. Litovchenko V., Vasko O.About symmetry of estimate for deriva­ti­ves of the fundamen­tal matrix of the de­generate parabolic sy­stems of the Kolmo­gorov type \\ Матеріали X Міжнар. наук. конф.  ім. В. Скоробогатька, 25-28 серпня 2015 р., Дрогобич, Україна/ ІПММ. – Л., 2015. – С. 97.
 22. Літовченко В.А. Про граничні зна­че­н­ня гладких розв’я­зків вироджених -параболіч­них рівнянь \\ Сучасні проб­л­е­­ми математи­ч­ного моделю­ва­ння, прогно­зу­­вання та опти­мізації : тези доп.VII між­на­род. наук.ко­н­ф. – Кам’я­нець-Подільський: Кам’янець-Поді­ль­ський нац. ун-т ім.. Івана Огієнка, 2016. -  С.132-134.
 23. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Фундаментальний розв’язок задачі Коші для одного класу параболічних систем із змінними коефіцієнтами \\ 17 Міжнар. наук. конф. ім. ак. М.Кра­вчука (19-20 травня 2016 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2016. – С.255-258.
 24. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Задача Коші для параболічних типу Шилова рівнянь iз коефіцієнтами обмеженої гладкості \\ Матеріали міжна­ро­д наук.конф. «Дифе­р­е­н­ціально-функціональні рівняння та їх застосування» 28-30 вересня 2016 р. – Чернівці. – 2016, с.284.
 25. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Про задачу Коші для параболічних си­­стем типу Шило­ва з коефіцієнтами обмеженої гладкості \\ Матеріали 18 Міжнар. наук. конф. ім. ак. М.Кра­вчука (7-10 жовтня 2017 р., Луцьк-Київ). – К.: Задруга, 2017. – С. 105-109.
 26. Litovchenko ,  A. Shkolyarenko On one problem of the interaction of moving objects  \\  Thesis of XI International Skorobohatko mathematical conference (October 26 – 30, Lviv, Ukraine). – 2020. – P. 62. http://www.iapmm.lviv.ua/conf_skorob2020/documents/2020tezy.pdf
 27. Літовченко В.А.  Про гравітаційні поля Рісса та ПДР їх локальних завихрень \\Міжнар. наук. конф., присв. 75-р. каф. диф. рівн. та 85-р. від дня народж. М.П. Ленюка, 28-30 жовтня 2021р., Чернівці: матер. конф.- Чернівці, 2021. – 194 с. https://difeq-chnu-ua.blogspot.com/2021/10/blog-post.html 
 28. Літовченко В.А. Специфіка проведення педагогічної практики магістрантів спеціальності 014.09-СО(Інформатика) // «Світ наукових досліджень. Випуск 12»: матеріали Міжнародної мультидисцип лінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 29-30 вересня 2022 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль: ФО-П  Шпак В.Б. – с. 143-144.  www.economy-confer.com.ua 

 29. Літовченко В.А. Функцiя Грiна задачi Кошi для параболiчних рiвнянь з вiд’ємним родом i змiнними коефiцiєнтами // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – С. 142-143. http://www.amit60.fmi.org.ua/?page=scientificcommittee

 30. Літовченко В.А., Харина Д.Д. Об’ємний потенцiал задачi Кошi для параболiчних рiвнянь з вiд’ємним родом i змiнними коефiцiєнтами // Матерiали мiжнародної наукової конференції «Математика та iнформацiйнi технологiї», присвяченої 55-рiччю факультету математики та iнформатики, 28–30 вересня 2023 р.  Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2023. С. 243-244. https://fmi.chnu.edu.ua/media/qhufs0d5/materialy-mizhnorodnoi-naukovoi-konferentsii-fmi55.pdf

 

Заступник наукового редактора Буковинського математичного журналу (з переліку фахових видань України) (Наказ ЧНУ №327 від 30.11.22 р)

Член спецради ЧНУ К 76.051.02 

http://specrada.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02

Член експертної ради МОН України з питань атестації наукових кадрів з фізико-математичних наук (Наказ МОНУ № 1092 від 02.12.2023 р.)

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності