• diffeq@chnu.edu.ua
 • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Літовченко Владислав Антонович

доктор фізико-математичних наук, професор

завідувач кафедри

Scopus

Web of Science

Google Scholar

ORCID

   Народився 4 квітня 1969 року в селі Лукачани Кельменецького району Чернівецької області в багатодітній сім’ї робітника. 

   У 1986 році здобувши середню освіту, поступив на навчання в Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича (ЧДУ) на математичний факультет. По закінченню першого курсу, був призваний на службу до лав Радянської армії. Демобілізувавшись через два роки, продовжив навчання в ЧДУ.

   У 1993 році успішно закінчивши навчання на математичному факультеті, розпочав трудову діяльність викладачем-стажистом кафедри математичного моделювання цього ж факультету. Поєднуючи викладацьку діяльність із науковим дослідженням, у 1998 році захистив кандидатську дисертацію з спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння на тему «Задача Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з початковими даними у просторах узагальнених функцій типу розподілів».

   З 2003 року – доцент кафедри математичного моделювання.

   У 2004 році стає лауреатом премії Президента України для молодих вчених, яку йому було присуджено за цикл наукових досліджень на тему «Цілковита розв’язність задачі Коші у просторах типу S для деяких параболічних рівнянь».

   У 2009 році на спеціалізованій вченій раді Інституту математики НАН України успішно захистив докторську дисертацію на тему «Коректна розв’язність задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних систем у просторах нескінченно диференційованих функцій».

   З 2011 року працює на посаді професора кафедри математичного моделювання ЧНУ.

   У 2013 році йому присвоєно вчене звання професора кафедри математичного моделювання.

   З 2014 року працює на посаді професора кафедри диференціальних рівнянь ЧНУ.

   Спеціаліст з диференціальних рівнянь, який зробив значний внесок у розвиток сучасної теорії задачі Коші для параболічних диференціальних і псевдодиференціальних систем, зокрема, сформулював критерії мультиплікатора й згортувача в просторах типу S, за допомогою яких у цих просторах описав максимальні класи розв'язків загальних параболічних систем; у просторах типу S' побудував теорію задачі Коші для параболічних типу Шилова систем рівнянь зі змінними коефіцієнтами, означив нові класи лінійних параболічних псевдодиференціальних систем з опуклими символами псевдодиференціювання різного  ступеня гладкості та побудував теорію коректної розв'язності задачі Коші для цих класів у просторах гладких функцій. Також,  з'ясував загальну природу стійких симетричних випадкових процесів Леві. Показав, що щільність розподілу ймовірностей локальних флуктуацій гравітаційних полів Рісса, спричинених рухомими об'єктами, є фундаментальним розв'язком одного параболічного псевдодиференціального рівняння, яке природно узагальнює відоме рівняння фрактальної дифузії та встановив коректну розв'язність задачі Коші для цього рівняння в класі необмежених початкових функцій з інтегровними особливостями.  

   Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації.

   З 2017 року по 2019 рік керує бюджетною НДР "Крайові задачі для нових класів диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь різних типів" (Номер державної реєстрації 0117U001147).   

   З 2022 року на конкурсній основі призначений на посаду завідувача кафедри диференціальних рівнянь.

 

 

Закордонні монографії

Litovchenko V.A. Peculiarities of the Fundamental Solution of Parabolic Systems with a Negative Genus \\ Advances in the Solution of Nonlinear Differential Equations: IntelOpen-London, 2021. (Chapter of the monograph) DOI: 10.5772/intechopen.95024

Вітчизняні монографії

Літовченко В.А. Системи Шилова у просторах типи S i S`: Монграфія. – Чернівці: ЧНУ, 2019. – 280 с.(гриф Вченої ради ЧНУ)

Підручники

Літовченко В.А. Практикум з вищої математики: множини, лінійна та векторна алгебри, аналітична геометрія, аналіз функції однієї змінної: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2013. - 328 с. (гриф МОНУ)

Літовченко В.А. Вища математика для фізичних і технічних спеціально­с­тей. У 2 ч. – Ч. 1 / В.А. Літовченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - 311 с.(гриф Вченої ради ЧНУ)

Навчальні посібники

Літовченко В.А. Путівник по вищій математиці для студентів фізичних і технічних спеціальностей. У 2-х ч. Ч 1: Посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 76 с.

Літовченко В.А. Путівник по вищій математиці для студентів фізичних і технічних спеціальностей. У 2-х ч. Ч.2: Посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 84 с.

Літовченко В.А. Практикум з вищої математики: множини, лінійна та векторна алгебри, аналітична геометрія, аналіз функції однієї змінної: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2012. - 320 с. (гриф Вченої ради ЧНУ)

Методичні роботи

Літовченко В.А., Літовченко В.А. Диференціальні рівняння першого порядку: Методич.вказівки. –  Чернівці: Рута, 2000. – 48 с.

Літовченко В.А. Похідна та її застосування: Методичні вказівки (Частина 1). - Чернівці: ЧНУ, 2003. – 32с.

Літовченко В.А. Похідна та її застосування: Методичні вказівки (Частина 2). - Чернівці: ЧНУ, 2003. – 56с.

Рейтингові публікації у закордонних журналах

 1. Litovchenko, V.A. On the Correct Solvability of One Cauchy Problem // Ukr. Math. J. 54, 1281–1294 (2002). https://doi.org/10.1023/A:1023479406727 (Scopus)
 2. Litovchenko, V.A. Complete Solvability of the Cauchy Problem for Petrovskii Parabolic Equations in S-Type Spaces // Ukr. Math. J. 54, 1778–1793 (2002). https://doi.org/10.1023/A:1024088207271 (Scopus)

 3. Litovchenko V.A. Cauchy Problem for Equations with Fractional Differentiation Bessel Operator in the Space of Temperate Distributions \\ Nonlinear Analysis: Mo­delling and Contr.­ – Vilnus. – Vol.8, №1. – 2003. – C.61-75. DOI: 10.15388 / NA.2003.8.1.15178. (Scopus)
 4. Litovchenko V.A. The Cauchy Problem for Shilov Parabolic Equations // Siberian Math. J. – 2004.  – 45. – P.669-679. https://doi.org/10.1023/B:SIMJ.0000035831.63036.bb (Scopus)

 5. Litovchenko V.A. Correct Solvability of the Cauchy Problem for One Equation of Integral Form // Ukr. Math. J. 56, 228–243 (2004). https://doi.org/10.1023/B:UKMA.0000036098.43094.f7 (Scopus)
 6. Litovchenko V.A. Cauchy problem for \(\left\{ {\vec p;\vec h} \right\}\)-parabolic equations with time-dependent coefficients // Math. Notes 77, 364–379 (2005). https://doi.org/10.1007/s11006-005-0036-9 (Scopus)
 7. Litovchenko V.A. Cauchy problem with Riesz operator of fractional differentiation // Ukr. Math. J. 57, 1937-1956 (2005) https://doi.org/10.1007/s11253-006-0040-6 (Scopus)
 8. Litovchenko, V.A. Cauchy problem for one class of pseudodifferential systems with entire analytic symbols // Ukr. Math. J. 58, 1369–1395 (2006). https://doi.org/10.1007/s11253-006-0138-x (Scopus)
 9. Litovchenko V.A. Cauchy problem for one class of pseudodifferential systems with smooth symbols // Nonlinear Oscill. 9, 490–512 (2006). https://doi.org/10.1007/s11072-006-0057-7 (Scopus)
 10. Litovchenko, V.A. Cauchy problem for parabolic systems with convolution operators in periodic spaces // Math. Notes 82, 766–786 (2007). https://doi.org/10.1134/S0001434607110211 (Scopus)
 11. Litovchenko V.A. The Cauchy problem for one class of parabolic pseudodif­ferential systems with nonsmooth symbols //  Siberian Math. J. – 2008. – 49. – P. 300-316. https://doi.org/10.1007/s11202-008-0030-z (Scopus)
 12. Litovchenko V.A. The cauchy problem for a class of evolution systems of the parabolic type with unbounded coefficients // Diff. Equat 44, 835–854 (2008). https://doi.org/10.1134/S0012266108060086 (Scopus)
 13. Ivasyshen, S.D., Litovchenko, V.A. Cauchy problem for one class of degenerate parabolic equations of Kolmogorov type with positive genus // Ukr. Math. J. 61, 1264–1288 (2009). https://doi.org/10.1007/s11253-010-0275-0  (Scopus)
 14. Ivasyshen, S., Litovchenko, V.A. Cauchy problem for a class of degenerate kolmogorov-type parabolic equations with nonpositive genus // Ukr. Math. J. 62, 1543–1566 (2011). https://doi.org/10.1007/s11253-011-0448-5 (Scopus, WoS)
 15. Litovchenko, V.A., Strybko, O.V. Principle of localization of solutions of the Cau­chy problem for one class of degenerate parabolic equations of Kolmogorov type.  Ukr Math J 62, 1707–1728 (2011). https://doi.org/10.1007/s11253-011-0462-7 (Scopus, WoS)
 16.  V. A. Litovchenko, I. M. Do­vzhytska The funda­mental ma­t­rix of the Cauchy problem for a class of parabolic systems of the Shilov type with variable coefficients \\ J. Math. Scien­ces. – 2011. – Vol. 175,  № 4. – P. 450–476. (Scopus, WoS)
 17. Litovchenko V.A., Nastasii E.B. Degenerate parabolic systems of vector order Kolmogorov-type equations // Sberian Math. J. – 2012. – 53. – P. 119-133.  https://doi.org/10.1134/S0037446612010107 (Scopus, WoS)
 18. A. Litovchenko, I. M. Do­vzhytska Cauchy problem for a class of parabolic sy­stems of Shilov type with variable coe­ffi­cients \\ Cent. Eur. J. Math. – 2012. – Vol. 10, № 3. – P. 1084-1102.DOI:10.2478/s11533-012-0025-7 (Scopus, WoS)
 19. Litovchenko, V.A. Analogs of S-type spaces of partially even functions. Ukr Math J 65, 563–574 (2013). https://doi.org/10.1007/s11253-013-0795-5(Scopus, WoS)
 20. Litovchenko A.V., Do­vzhytska I.M.Stabilization of solutions to Shilov-type parabolic systems with nonnegative genus // Siberian Math. J. – 2014. – 55. – P. 276-283.  https://doi.org/10.1134/S0037446614020104  (Scopus, WoS)
 21. Litovchenko, V.A., Vas’ko, E.B. Cauchy problem for vector-order degenerate parabolic systems of the Kolmogorov type with generalized initial data. Diff Equat 50, 1600–1608 (2014). https://doi.org/10.1134/S0012266114120040 (Scopus, WoS)
 22. Litovchenko V. A., Unguryan G. M. Fundamental solution of the Cauchy problem for the Shilov-type parabolic systems with coefficients of bounded smoothness // Ukr. Math. J., Vol. 69, no. 3, Mar. 2017, pp. 348-64, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1701 (Scopus, WoS)
 23. Litovchenko A., Unguryan G. M. Parabolic systems of Shilov-type with coefficients of boun­ded smoothness and nonnegative genus // Carpathian Math. Publ. -2017. – 9(1). – P. 10-23. doi:10.15330/cmp.9.1.72-85 (WoS)
 24. Litovchenko V. Parabolic by Shilov systems with variable coefficients \\ Carpathian Math. Publ. -2017. – 9(2). – 1-9. https://doi.org/10.15330/cmp.9.2.145-153 (WoS)
 25. LitovchenkoV. A. “One Method for the Investigation of the Fundamental Solution of the Cauchy problem for Parabolic Systems”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 70, no. 6, June 2018, pp. 801-1, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1596 (Scopus, WoS)
 26. Litovchenko, V.A., Unguryan, G.M. Conjugate Cauchy Problem for Parabolic Shilov Type Systems with Nonnegative Genus. Diff Equat 54, 335–351 (2018). https://doi.org/10.1134/S0012266118030060 (Scopus, WoS)
 27. Litovchenko V., Unguryan G. Some properties of Green’s functions of Shilov-type parabolic systems \\ Miskolc Mathematical Notes. – 2019. –V.20 (1). – P. 365-379. DOI: 10.18514/MMN.2019.2089 (Scopus, WoS)
 28. Litovchenko, V.A. Fundamental Solution of the Cauchy Problem for {p→,h→}{p→,h→}-Parabolic Systems with Variable Coefficients. J Math Sci 243, 230–239 (2019). https://doi.org/10.1007/s10958-019-04537-x(Scopus, WoS)

 29. Litovchenko V.A. Hyperbolic Systems in Gelfand and Shilov Spaces \\ Ukr. Math. J., 2020, 71(10),  p. 1555-1571. https://doi.org/10.1007/s11253-020-01731-y (Scopus, WoS)
 30. Litovchenko A. Localization Property for Regular Solutions of the Cauchy Problem for a Fractal Equation of the Integral Form \\ J. Math. Sc. (United States), 2021, 253(1). - P. 1-14. https://doi.org/10.1007/s10958-021-05208-6 (Scopus, WoS)
 31. Litovchenko A. Pseudodifferential Equation of Fluctuations of Nonstationary Gravitational Fields \\ Journal of Mathematics, 2021, 2021, 6629780. DOI: 10.1155/2021/6629780 (Scopus, WoS)
 32. Litovchenko A. Holtsmark Fluctuations of Nonstationary Gravitational Fields \\ Ukr. Math. J., 2021, 73(1), p. 76–84. DOI 10.1007/s11253-021-01909-y (Scpus, WoS)

Інші публікації у закордонних журналах

 1. Литовченко В.А. Полная разреши­мо­сть задачи Коши в пространствах типа S для параболи­ческих уравнений \\ Электромагнитные волны и электрон­ные системы. – Мо­с­ква. – Т.8, №5. – 2003. – C.4 – 7.

Рейтингові вітчизняні видання

 1. Літовченко В.А. Коректна розв’яз-ні­сть однієї задачі Ко­ші \\ Укр.мат.журн. – Київ. – Т.54, №8 – 2002. – С.1067-1076.
 2. Літовченко В.А. Цілковита розв’язність задачі Коші у просторах типу S для рівнянь, парабо-лічних за Петровським \\ Укр.мат.журн. – Київ. – Т.54, №11 – 2002. – С.1467-1479.
 3. Літовченко В.А. Коректна роз­в'я­з­ні­сть за­да­чі Коші для одного рівнян­ня ін­те­г­раль­но­го вигляду \\ Укр. мат. журн. – 2004. – Т. 56, № 2. - С. 185 – 198.
 4. Літовченко В.А. Задача Коші з опе­ра­тором Рі­с­са дро­бового диференцію­вання \\ Укр. мат. журн.- 2005. - Т. 57, №12. - С. 1653-1667
 5. Літовченко В.А. Задача Коші для од­ного класу псев­до­ди­ференціальних си­­стем з цілими ана­лі­тичними сим­во­ла­ми дифе­ре­н­цію­ва­н­ня  \\ Укр. мат. журн. - 2006. - Т. 58, №9.- С.1211-1233.
 6. Літовченко В.А. Задача Коши для од­но­го класу псев­ддиференціальних систем з гладкими символами \\ Нелінійні коливан­ня. – 2006. - Т. 9, № 4. - С. 502 – 524.
 7. Івасишен С.Д., Літовченко В.А. Зада­ча Коші для од­н­о­го класу вирод­же­них параболічних рі­­в­нянь типу Кол­мо­го­ро­ва з додат­н­им родом \\ Укр.мат.журн. – 2009. – Т.61, №8. – С. 1066-1087.
 8. Івасишен С.Д., Літовченко В.А. Зада­ча Коші для од­н­ого класу виродже­них параболічних рі­­в­­­нянь типу Кол­мо­горо­ва з недо­да­т­ним родом \\ Укр.мат.журн. – 2010. – Т.62, №10. – С. 1330-1350.
 9. Літовченко В.А., Стрибко О.В. Принцип локалізації розв’язків задачі Ко­ші для од­но­го кл­асу вироджених па­р­а­болічних рі­в­н­я­нь типу Колмогоро­ва \\ Укр.мат.журн. – 2010. – Т.62, №11. – С. 1473-1489.
 10. Літовченко В.А. Аналоги просторів типу S частково парних функцій \\ Укр. мат. журн. – 2013, т. 65, №4. – С. 512-521.
 11. Литовченко В.А., Унгурян Г.М. Фундаментальний розв'язок задачі Ко­ші для параболічних систем типу Ши­лова з коефіціє­нта­ми обмеженої глад­кості \\ Укр. мат. журн. – 2017, т. 69, №3. – С. 348-364.
 12. Літовченко В.A. Один метод дослід­ження фундамента­льного розв’язку за­дачі Коші для пара­болічних систем \\ Укр. мат. журн. – 2018. – 70 (6). – С. 801-811.
 13. Літовченко В.А. Фундаментальний розв’язок задачі Ко­ші для {p,h}-парабо­лічних систем зі змінними коефіціє­нтами \\  Нелінійні коливання. – 2018. – 21(2). – С. 189-196.
 14. Літовченко В.А. Гіперболічні систе­ми у просторах Ге­ль­фан­да і Шилова \\ Укр. мат. журн. – 2019. – Т. 71 (10).– С. 1360 – 1373. http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1520
 15. Літовченко В.А. Флуктуації Хольцмарка нестаціонарних гравітаційних полів \\ Укр. матем. журн., вип. 73, №. 1, -- 2021, с. 69 -76. DOI: https://doi.org/10.37863/umzh.v73i1.6113
 16. Літовченко В.А. Властивість локалі­зації регулярних ро­з­­в’язків задачі Коші для фрактального рі­в­няння інтеграль­ного вигляду \\ Мат. методи та фіз. мех. поля. – 2018. – Т.61 (2). – С. 7-17. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MMPhMP_2018_61_2_3.

Українські академічні видання

 1. Городецький В.В., Літовченко В.А. Задача Коші для параболічних псев­додиференціальних рівнянь у просто­рах узагальнених функцій типу S’ \\ Доп. АН України. – 1992. - №10. – С.6-10.
 2. Літовченко В.А. Повна розв’язність задачі Коші для одного псевдоди­ферен­ціального рівняння у просторах ти­пу S \\ Математичні студії. – Львів. – Т.17, №2. – 2002. – С.189-198.
 3. Літовченко В.А. Коректна розв’язні­сть задачі Коші для рівняння з псевдо­ди­­ференціальним оператором Бесселя \\ Доп. НАН України. – Київ. - 2003 - №2. – С.21-25.
 4. Литовченко В.А. Корректная разрешимость задачи Ко­ши для одного псев­до­дифференциаль­н­о­го уравнения ин­те­грального вида в пр­остранствах ти­па S \\ Нелинейные гранич­ные задачи. – Доне­цк. – В.13. – 2003. – С.105-113.
 5. Літовченко В.А. Задача Коши для од­но­го класу псев­до­диференціальних рівня­нь з гладкими символами \\ Укр. мат. вісник. - - Т. 3, № 1. - С. 19 - 51.
 6. Літовченко В.А. Задача Коші для си­н­­гулярних псевдо­диференціальних систем параболі­чно­го типу \\ Укр. мат. вісник. – 2007. – Т. 4, №1. – С. 21-55.
 7. Літовченко В.А. Задача Коші для од­но­го класу псев­до­ди­ференціальних си­стем у просторах періодичних функ­цій \\ Укр. мат. вісник. – 2007. – Т. 4, №3. – С. 394-420.
 8. Літовченко В.А., Довжицька І.М. Фу­н­даментальна ма­триця розв’язків задачі Коші для од­ного класу парабо­лічних си­с­тем типу Шилова із змінними коефі­ці­єн­тами \\ Укр.мат.вісник. – 2010. – Т.7, №4. – С. 516-552.
 9. Літовченко В.А. Фундамен­тальний ро­зв’язок задачі Ко­ші для одного класу вироджених пара­бо­лічних псевдо дифе­ренціальних рівнянь \\  Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2013, т. 10, №2. – С. 202-218.
 10. Літовченко В.А., Васько О.Б. Задача Коші для ви­роджених параболі­чних систем типу Колмогорова у ваго­вих просторах Лебе­га \\ Збірник праць Ін-ту математики НАН України, 2014. Т.11, №2. С.233-248.
 11. Літовченко В.А., Васько О.Б. Граничні значення г­ладких розв'язків ви­роде­них парабо­лі­чних систем типу Ко­л­могорова \\ Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2015. – Т.12, № 2. – С.230-249.
 12. Літовченко В.А., Довжицька І.М.Граничні значення гладких розв’язків для параболічних си­с­тем типу Шило­ва \\ Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2016. – Т.13, № 1. – С.194-203.

Фахові видання

 1. Городецький В.В., Літовченко В.А. Про задачу Коші для деяких псевдодиференціальних рівнянь у простора­х узагальнених періодичних функ­цій \\ Інтегральні перетво­рення та їх застосу­вання до крайових задач: Зб.наук. пр. – Київ, 1992. – С.24-33.
 2. Городецький В.В., Літовченко В.А. Про слабку стабілі­зацію розв’язків за­дачі Коші для па­раболічних псевдо­диференціальних рівнянь \\ Інтегральні перетво­рення та їх застосу­вання до крайових задач: Зб.наук. пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1995. – В.8. - С.191-195.
 3. Літовченко В.А. Задача Коші для па­раболічних псев­додиференціальних рівнянь у просто­рах узагальнених функцій типу S’ \\ Інтегральні перетво­рення та їх застосу­вання до крайових задач: Зб.наук. пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1995. – В.9. - С.243-246.
 4. Літовченко В.А. Про стабілізацію розв’язків задачі Коші для парабо­ліч­них псевдоди­ференціальних рів­нянь у просторах узагальнених фун­кцій типу S’ \\ Інтегральні перетво­рення та їх застосу­вання до крайових задач: Зб.наук. пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1995. – В.10. - С.36-40.
 5. Літовченко В.А. Про узагальнене Бе­с­селеве дробове ди­ференцію­вання у про­­сторі S’ та коре­к­тну розв’язність од­нієї узагальненої задачі Коші \\ Інтегральні перетво­рення та їх застосу­вання: Зб.наук.пр. до дня 30 жовтня – 60 років від дня на­родж. проф. Ле­ню­ка М.П. – Київ: Ін-т ма­тем. НАН Ук­­раї­ни,1997.–С.34-37.
 6. Городецький В.В., Літовченко В.А. Про коректну роз­в’язність однієї за­да­чі Коші для пара­болічних псевдо­ди­ференціальних рів­нянь у просторах ти­пу S’ \\ Інтегральні перет­во­рення та їх застосу­вання до крайових задач: Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1997. - В.14. – С.33-42.
 7. Городецький В.В., Літовченко В.А. Про дробове дифе­ренціювання у прос­т­орах узагальнених періодичних функ­цій \\ Крайові задачі для диференціальних рі­внянь: Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1998 - В.3. – С.43-47.
 8. Літовченко В.А. Властивість псев­до­стійкості тривіаль­ного розв’язку уза­гальненої задачі Ко­ші з псевдоди­фере­н­ціальними опе­рато­рами \\ Наук.вісник Черні­ве­цького універси­те­ту: Зб.наук.пр. В. 46. Математика. – Че­рнівці: ЧДУ, 1999 – С.76-79.
 9. Літовченко В.А. Псевдостійкість тр­и­віального роз­в’я­з­ку задачі Коші з оп­е­ра­тором дробового диференціювання Бе­с­селя \\ Вісник Київського ун-ту. Серія фізико-матем. наук. – Київ,  – В.2. – С.77-81.
 10. Литовченко В.А. Псевдодифференциальные уравнения в пространствах обоб­щенных периоди­че­с­ких функций \\ Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1999. - В.4. – С.122-126.
 11. Літовченко В.А., Довжицька І.М. Фу­н­даментальна ро­зв’язок задачі Коші для одного класу п­а­­р­а­болічних рівнянь із змінними коефі­цієнтами \\ Наук.вісник Чер­ні­вецького ун-ту: зб. наук.прац. Вип. 528. Математика. – Чер­нівці: Рута, 2010. – С. 43-50.
 12. Літовченко В.А. Одне твердження про граничні значе­ння гладких розв’я­зків періодичних па­раболічних ПДС з опуклими символами \\ Наук.вісник Черні­вецького нац. ун-ту. Математика. – Чернівці: Рута, 2011. – Т.1, №1. - С. 91-94.
 13. Літовченко В.А., Довжицька І.М. Задача Коші для па­раболічних рівнянь типу Шилова із змі­нними коефіцієнта­ми \\ Наук. вісник Чер­­ні­вець­кого нац. ун-ту. Матема­тика. 2012. – 2, №1. – С. 24-31
 14. Літовченко В.А., Довжицька І.М.  Деякі властивості ро­зв’язків параболі­чних систем типу Ши­лова з невід’є­м­н­им родом  \\ Математичне та ко­м­п’ютерне моделю­в­ання. Серія: Фізи­ко-математичні нау­ки: зб. наук. праць / Інститут кіберне­ти­ки ім. В. М. Глуш­кова НАНУ, Кам’я­не­ць-Подільський національний уні­верситет імені Івана Огієнка. – Випуск 8. – 2013. – С. 113-118.
 15. Літовченко В.А., Васько О.Б. Задача Коші для ви­роджених параболі­ч­­них систем типу Колмогорова із ста­лими коефіці­єнтами \\  Бук. ма­т. журн. – Т. 1, №1-2. – Черні­в­ці: Чернівецький нац. ун-т, – 2013. – С. 90-95.
 16. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Фундаментальний розв’язок задачі Ко­ші для одного класу параболічних рівня­нь із коефіцієнтами обмеженої гладкості \\ Математичне та ко­м­п’ютерне моделю­в­ання. Серія: Фізи­ко-математичні нау­ки: зб. наук. праць / Інститут кіберне­ти­ки ім. В. М. Глуш­кова НАНУ, Кам’я­не­ць-Подільський національний уні­верситет імені Івана Огієнка. – Випуск 10. – 2014. – С. 128-139.
 17. Літовченко В.А., Васько О.Б. Локалізація гладких р­о­зв'язків вироджених параболічних систем  \\  Бук. мат­. журн. ‒ Т.2, № 4. ‒ Чернівці: ЧНУ, 2014. ‒ С. 87‒91.Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Задача Коші для одного класу пара­бо­лічних рівнянь із регулярними почат­ковими розподілами типу S’ \\ Бук. мат­. журн. – 2016 ‒ Т.4, №1-2. –С. 101-107.
 18.  Літовченко В.А. Граничні значення гладких розв’язків вироджених па­раболічних рівнянь типу Колмогорова \\  Математичне та ко­м­п’ютерне моделю­в­ання. Серія: Фізи­ко-математичні нау­ки: зб. наук. праць / Інститут кіберне­ти­ки ім. В. М. Глуш­кова НАНУ, Кам’я­не­ць-Подільський національний уні­верситет імені Івана Огієнка. – Випуск 13. – 2016. – С. 108-114.
 19. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Простори типу S елементів обмеже­ної гладкості \\ Математичне та ко­м­п’ютерне моделю­в­ання. Серія: Фізи­ко-математичні нау­ки: зб. наук. праць / Інститут кіберне­ти­ки ім. В. М. Глуш­кова НАНУ, Кам’я­не­ць-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Випуск 16. – 2017. – С. 104-120.
 20. Літовченко В.А. Про параболічні за Шиловим системи із змінними коефіці­єнтами \\ Сучасні проблеми механіки і матема­ти­ки: зб. наук. пр. у 3 – х том. / за заг. ред. А.М. Самойлен­ка та Р.М. Кушніра // ІППММ  ім. Я.С. Підстригача НАНУ. – 2018. – Т.3, с. 137-139.  iapmm.lviv.ua/mpmm2018
 21. Літовченко В.А. Гладкі розв’язки гіперболічних за Шиловим систем  \\ Математичне та ко­м­п’ютерне моделю­в­ання. Серія: Фізи­ко-математичні нау­ки: зб. наук. праць / Інститут кіберне­ти­ки ім. В. М. Глуш­кова НАНУ, Кам’я­не­ць-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Випуск 18. – 2018. – С. 105-112.  DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2018-18.105-112
 22. Літовченко В.А. Про природу одного класичного псевдодиференціального рівняння \\ Бук. мат. журн. 8, 2 (Груд 2020). DOI: https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.07

Закордонні матеріали конференцій

 1. Литовченко В.А. О граничных значе­ниях гладких реше­ний некоторых псе­вдодифференциальных уравнений \\ Международ. мат­ем. конф. «Еругин­ские чтения – VI». Ч.1. Гомель, 20-21 мая 1999: Тезисы до­кл. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 1999. – С.154.
 2. Литовченко В.А. Одна теорема об об­о­б­щенном диффе­ре­нцировании по Е. По­­с­ту \\  Международ. школа-семинар по геометрии и анализу, посвященная 90-летию Н.В.Ефимову (5-11 сентября 2000 г.): Тезисы  докл.– Ростов-на-Дону, 2000. -  С.129-130.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Городецький В.В., Літовченко В.А. Про стабілізацію розв’язку задачі Ко­ші для парабо-лічних псевдоди-ференціальних рі­внянь у просторах типу S’ \\ Міжнароднa конфе­ренція, присвячена пам’яті ак. М. Кравчука (22-28 верес-ня 1992р.): Тези допові­дей. – Київ-Луцьк, 1992. – С.49.
 2. Літовченко В.А. Про граничні зна­чення гладких роз­в’язків деяких псе­вдодиференціаль­них параболічних рівнянь \\ Міжнародна матема­тична конференція, присвячена пам’яті Ганса Гана (10-15 жов­тня 1994р., Чер­нівці): Тези допові­дей. – Чернівці: Ру­та, 1994. – С.32.
 3. Літовченко В.А., Літовченко В.А. Про стабілізацію ро­з­в’язків задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнянь у прос­торах узагальнених функцій типу розпо­ділів \\ Шоста Міжнарод. наук.конфер ім. ак. М. Кравчука (15-17 травня 1997р., Київ): Матеріали конф. – Київ, 1997. – С.118.
 4. Літовченко В.А. Згортувачі у прос­торах типу S \\ Міжнарод.конф., 27-29 серпня 2001р. Диф. р-ня і неліній. колив.: Тези доп.– Київ, 2001. – С.97.
 5. Літовченко В.А. Бесселеве дробове диференціювання з додатним парамет­ром \\ Наук.вісник Черні-вецького універси-тету: Зб.наук.пр. В.134. Математика. – Чернівці: Рута, 2002. – С.65-70.
 6. Літовченко В.А. Задача Коші для па­ра­болічних за Ши­ло­вим рівнянь у кла­сах узагальне-них функцій повільного зростання \\ IX Міжнарод. наук. конф. ім.академ. М. Кравчука (16-19 тра-вня 2002р., Київ): Матеріали конф. - К.: НТУУ, “КПІ”, 2002.  – С.121.
 7. Litovchenko V.A. Solvability in the Whole of the Cauchy Problem on the Spa­ces of Type S for Pa­ra­bolic Equations (by Eidelman) \\ Міжнародна наук. конф., присвячена 110 річниці С.Банаха (28-31 травня 2002р., Львів): Тези доп. - Л.: “ЛНУ”, “ЛП”,  -С.122.
 8. Літовченко В.А. Узагальнені кла­си Же­вре періодичних функцій \\ Матеріали X-ої Мі­ж­народ. наук. ко­нф. ім. ак. М.Кравчука (13-15 травня 2004 р., Київ) / К.: Зад­руга. - 2004.-С. 441.
 9. Літовченко В.А. Про одне уза­гальне­ння про­с­торів типу S \\ Тези доповідей Мі­ж­­народ. матем. кон­ф., присвяч. 125 р. від дня народж. Г.Гана (27 червня – 3 липня 2004 р., Чер­нівці). – Чернів­ці. – 2004. – С.53-54.
 10. Літовченко В.А. Коректна роз­в'яз­ніс­ть за­дачі Коші для па­раболічних псев­додиференціальних рівнянь  \\ Тези доповідей Мі­ж­нар. на­ук. конф. "Ди­ферен­ціальні рі­в­няння та їх засто­су­ва­н­ня" (6-9 червня) / Київ. - 2005. - С. 57.
 11. Litovchenko V.A. Corect solva­bility of the Cauchy prob­lem for para­bolic equati­ons  \\ Book of abst­ra­cts In­ter­natioal Con­ference "Non­li­near part­ial Di­f­ferential Equations" (Alushta) - Donetsk. -2005.- P. 61.
 12. Літовченко В.А. Коректна роз­в'яз­ні­сть за­да­чі Коші для одного класу опук­лих псев­додифе­рен­ціальних рівнянь \\ Матеріали ХІ-ої Мі­ж­народ. наук. конф. ім. акад М.Кравчука (18 – 20 травня 2006 р.,Київ)/ К.: Задруга. - 2006.-С.181.
 13. Літовченко В.А. Задача Коші для си­н­гулярних систем \\ Мі­ж­народ. матем. кон­ф. ім. В.Я. Ско­ро­ба­­гатька,24-28 ве­ресня 2007 р., Дро­гобич: тези доп. – Львів, 2007.- С. 167.
 14. Івасишен С., Літовченко В. Коректна розв’я­з­ні­сть задачі Коші для одного класу вирод­ж­е­них параболічних рівнянь типу Кол­могорова з дода­тн­им родом \\ Сучасні проблеми ме­ханіки та марема­тики, 25-29 травня 2008 р., Львів: мате­ріали міжнарод. наук. конфер. – Ль­вів, 2008. – Т.3 – С. 116–118.
 15. Літовченко В.А. Задача Коші для па­ра­болічних ПДС з точково-негладкими символами \\ Матеріали XII-ої мі­ж­нар. наук. конф.ім. академіка М.Крав­чука, 15-17 травня 2008 р., Київ. – К.: Зад­руга, 2008 – Ч.1. – С.245.
 16. Івасишен С.Д., Літовченко В.А. Про задачу Коші для одного класу вироджених пара­болічних рівнянь типу Колмогорова \\ 13 Міжнар. наук. конф. ім. ак. М.Кра­вчука (13-15 травня 2010 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2010. – Ч.1. – С. 176.
 17. Літовченко В.А., Довжицька І.М. Задача Коші для одного парабо­ліч­но­го рівняння типу Шилова \\ 13 Міжнар. наук. конф. ім. ак. М.Кра­вчука (13-15 травня 2010 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2010. – Ч.1. – 254.
 18. Літовченко В.А., Стрибко О.В. Задача Коші для ультрапараболічних псевдодиференціальних рівнянь типу Колмогорова \\ 13 Міжнар. наук. конф. ім. ак. М.Кра­вчука (13-15 травня 2010 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2010. – Ч.1. – 255.
 19. Літовченко В.А., Васько О.Б. Прин­цип локалізації розв’яз­ків задачі К­о­ші для простіших вироджених парабо­ліч­них систем \\ Міжнар. матем. ко­нф. «Боголюбов­ські читання DIF-2013. Диф. рівняння, тео­рія функцій та їх застосування» з наг­о­ди 75-річчя з дня народ­ж. ак. А.М. Самойленка (23-30 червня 2013 р. Се­ва­стополь). – Київ: Інститут мате­ма­тика НАН Укра­їни, 2013. – С. 132-133.
 20. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Про фундаменталь­ний розв’язок однієї задачі Коші \\   Матеріали міжна­ро­д наук.конф. «Дифе­р­е­н­ціальні рівняння, обчислю­ва­ль­на ма­те­матика, теорія фу­н­к­цій та мате­ма­тич­ні методи механіки» 23-24 квітня 2014 р. – Київ. – 2014, с. 83.
 21. Litovchenko V., Vasko O.About symmetry of estimate for deriva­ti­ves of the fundamen­tal matrix of the de­generate parabolic sy­stems of the Kolmo­gorov type \\ Матеріали X Міжнар. наук. конф.  ім. В. Скоробогатька, 25-28 серпня 2015 р., Дрогобич, Україна/ ІПММ. – Л., 2015. – С. 97.
 22. Літовченко В.А. Про граничні зна­че­н­ня гладких розв’я­зків вироджених -параболіч­них рівнянь \\ Сучасні проб­л­е­­ми математи­ч­ного моделю­ва­ння, прогно­зу­­вання та опти­мізації : тези доп.VII між­на­род. наук.ко­н­ф. – Кам’я­нець-Подільський: Кам’янець-Поді­ль­ський нац. ун-т ім.. Івана Огієнка, 2016. -  С.132-134.
 23. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Фундаментальний розв’язок задачі Коші для одного класу параболічних систем із змінними коефіцієнтами \\ 17 Міжнар. наук. конф. ім. ак. М.Кра­вчука (19-20 травня 2016 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2016. – С.255-258.
 24. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Задача Коші для параболічних типу Шилова рівнянь iз коефіцієнтами обмеженої гладкості \\ Матеріали міжна­ро­д наук.конф. «Дифе­р­е­н­ціально-функціональні рівняння та їх застосування» 28-30 вересня 2016 р. – Чернівці. – 2016, с.284.
 25. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Про задачу Коші для параболічних си­­стем типу Шило­ва з коефіцієнтами обмеженої гладкості \\ Матеріали 18 Міжнар. наук. конф. ім. ак. М.Кра­вчука (7-10 жовтня 2017 р., Луцьк-Київ). – К.: Задруга, 2017. – С. 105-109.
 26. Litovchenko ,  A. Shkolyarenko On one problem of the interaction of moving objects  \\  Thesis of XI International Skorobohatko mathematical conference (October 26 – 30, Lviv, Ukraine). – 2020. – P. 62. http://www.iapmm.lviv.ua/conf_skorob2020/documents/2020tezy.pdf

 

Робота у спеціалізованих вчених радах

Член спецради ЧНУ К 76.051.02 

http://specrada.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02