• diffeq@chnu.edu.ua
  • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Лучко Володимир Миколайович

кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Scopus

Google Scholar

Researcher ID

ORCID

 

Навчальні посібники

1. Методика викладання інформатики: Навчально-методичний посібник / Укл.: Ленюк О.М., Лучко В.М., Тупкало І.С. – Чернівці, Рута, 2005. – 72 с.

2. Перун Г.М. Диференціальні рівняння: навчальний посібник / Г.М. Перун, В.М. Лучко. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 120 с.

3. Петришин Р.І. Диференціальні рівняння / Р.І. Петришин, В.М. Лучко. Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014. – 140 с.

4. Матійчук М.І., Лучко В.М. Ефективність проектної діяльності у розвитку учнів на уроках інформатики. Чернівці, 2018. – 104 с.

5. Мельничук Л.М., Лучко В.М., Перун Г.М. Інтерпретована динамічна візуальна мова програмування (Scratch) : навч. посібник – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 128 с.

 

Рейтингові публікації у закордонних журналах

 

1. Luchko V. M. Cauchy problem for a parabolic higher-order equation with pulse action / Journal of Mathematical Sciences. Volume 160, Number 3. – 2009. – P. 296-307. (http://www.springerlink.com/ content/h122242064572 32w/)

2. Luchko V. M. Cauchy problem for a parabolic pseudodifferential higher-order equation with pulse action // J. Math. Sci. – 2012. – 185, No. 6. – P. 755–777.

 

 

Інші публікації у закордонних журналах

1. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Міжпредметні зв’язки при розв’язуванні задач алгебри з використанням геометрії // Pedagogy and Psychology : http://doi.org/10.31174/SEND-PP2018-162VI66 – VI(66), Issue 162 - 2018. – P. 66-69. https://seanewdim.com/ uploads/3/4/5/1/34511564/httpdoi.org10.31174send-pp2018-162vi66-14.pdf

2. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Методичні особливості розв’язування задач з математики підвищеної складності з використанням властивостей і графіків елементарних функцій // Pedagogy and Psychology : VI(74), Issue 180 - 2018. – P. 70-73. https://seanewdim.com/180i.html

3. Житарюк І.В., Лучко В.М., Блажевський С.Г. Математичне моделювання і задачі-моделі в контексті використання сучасних інноваційних комп’ютерних технологій . Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIІ (83), Issue: 203, 2019. C. 55-57 https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=31622  https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_vii_203_83.pdf   ICV 2019: 89.50 ISSN: 2308-5258, 2308-1996

4. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Методичні особливості розв’язування ірраціональних рівнянь з параметрами з використанням властивостей і графіків елементарних функцій. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIІ (80), Issue: 198, 2019. C. 52-54. https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=31622  https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-pp2019-198vii80-13.pdf ICV 2019: 89.50 ISSN: 2308-5258, 2308-1996

5. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Система освіти Радянської Буковини (50-91 роки ХХ ст.). Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (94), Issue: 236, 2020 Sept.. C. 87-91. Index Copernicus: ICV 2019: 89.50 ISSN: 2308-5258, 2308-1996

6. Лучко В.С., Житарюк І.В., Лучко В.М. Система освіти Радянської Буковини напередодні незалежності України. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IX (101), Issue: 259, 2021 Nov. C. 52-54. Index Copernicus: ICV 2020: 94.89 ISSN: 2308-5258, 2308-1996 

Рейтингові вітчизняні видання

1. Матійчук М.І., Лучко В.М.Задача Коші для параболічних систем з імпульсною дією. //УМЖ. – Київ – Т.58, №11, 2006. – С. 1525-1535.

2. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного рівняння вищого порядку з імпульсною дією // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – 51, № 1. – С. 17-24.

3. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку з імпульсною дією // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – 54, № 3. – С. 7-24.

4. Лучко В.М. Задача Коші для параболічної системи псевдодиференціальних рівнянь з імпульсним впливом / В.М. Лучко, М.І. Матійчук // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2011. – № 1(13). – С. 23-29.

 

Фахові видання

1. Лучко В.М. Про двоточкову крайову задачу для параболічних рівнянь вищого порядку // Наук. Вісник Чернівецького ун-ту: Зб.наук.пр. Вип. 228. Математика. Чернівці: Рута, 2004.-С.51-59.

2. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння вищого порядку по t // Наук. Вісник Чернівецького ун-ту: Зб.наук.пр. Вип. 269. Математика. Чернівці: Рута, 2005.-С.63-67.

3. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння вищого порядку по t з імпульсною дією //Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб.наук.пр. Вип. 349. Математика. Чернівці: Рута, 2007.-С.83-87.

4. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, в. 2, 2008. – С. 19-25.

5. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку з імпульсним впливом / Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки. Вип. 3. – 2010. – С. 145-148.

6. Лучко В.М. Двоточкова крайова задача для параболiчного псевдодиференцiального рiвняння вищого порядку / Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки. Вип. 2. – 2011. – С. 51-54.

7. Лучко В.М. Фундаментальний розв'язок параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // В.М. Лучко, М.І. Матійчук, В.С. Лучко / Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2012. – Вип. 23, № 2. С. 11-16.

8. Лучко В.М Двоточкова крайова задача для параболічного рівняння над полем p – адичних чисел // В.М. Лучко, В.С. Лучко / Буковинський математичний журнал. – Т. 1, № 1 – 2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 103-106.

9. Лучко В.М Задача Коші для параболічного рівняння над полем p-адичних чиселз з імпульсним впливом // В.М. Лучко /Карпатськi матем. публ. 2014, Т.6, №1, С.104–112.

10. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння над полем p – адичних чисел // В.М. Лучко, В.С. Лучко / Буковинський математичний журнал. – Т. 3, № 2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 60-63.

Міжнародні українські матеріали конференцій

1. Лучко В.М. Випадок двоточкової параболічної крайової задачі для одного псевдодиференціального рівняння // Тези доповідей міжнародної конференції „Диференціальні рівняння та лінійні коливання” 27-29 серпня, Київ: Ін-т математики НАН України, 2001. – С. 100.

2. Лучко В.М. Багатоточкові нелокальні задачі для параболічних псевдопараболічних рівнянь високого порядку // Тези доповідей міжнародної конференції „Теорія еволюційних рівнянь міжнародна конференція п’яті Боголюбовські читання Кам’янець-Подільський 22-24 травня 2002 року присвячений пам’яті професору Д.І. Мартинюку”, С.108.

3. Лучко В.М., Лучко В.С. Про двоточкову крайову задачу і задачу оптимізації квадратичного функціоналу // Тези доповідей міжнародної наукової конференції шості Боголюбовські читання 26-30 серпня, С.133.

4. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння вищого порядку по t // Тези доповідей міжнародної конференції, присвяченої 125 річниці від дня народження Ганса Гана, 2004. – С. 57-58.

5. Лучко В.М. Про існування періодичного розв’язку параболічного рівняння вищого порядку по t //Тези доповідей Міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2005. – С. 62.

6. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного псевдодиференціального рівняння // Тезисы докладов международной конференции „Интегральные уравнения и их применения”, 2005. – С. 92.

7. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного рівняння вищого порядку з імпульсною дією//Диференціальні рівняння та їх застосування: Міжнародна конференція 11-14 жовтня 2006 року /Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 97.

8. Лучко В.М. Cauchy’s problems for parabolic equation of the higher order with pulse action // LYAPUNOV MEMORIAL CONFERENCE. International Conference on the occasion of the 150th birthday of Aleksandr Mikhailovich Lyapunov: Book of abstract. – Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU, 2007. – p. 94.

9. Лучко В.М. Про періодичний розв’язки параболічного рівняння вищого порядку з імпульсною дією// Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька 24-28 вересня 2007 року /Тези доповідей. – Дрогобич, 2007. – С. 175.

10. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдо-диференціального рівняння вищого порядку // II Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики» 25-29 травня 2008 року / Тези доповідей. – Львів, 2008. – Т. 3. – С. 130-131.

11. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку з імпульсною дією.  /Міжнародна конференція до 100-річчя М.М.Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доповідей. – Чернівці: Книга ХХІ, 2009. – С. 98-99.

12. Luchko V.M. Construction of a fundamental system of Cauchy problems solutions for parabolic pseudodifferential equation of a higher order with variable symbols //International Conference «Nonlinear Partial Differential Equations», Book of abstract. – National Academy of Sciences of Ukraine Institute of Applied Mathematics and Mechanics. – Dnipropetrovsk, September 6-11 2010.  – P. 35-36.

13. Лучко В.М. Про один підхід до побудови розв’язку задачі Коші для параболічного диференціального рівняння вищого порядку // Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури: Тези міжнародної наукової конференції (17-21 жовтня 2010 року, Чернівці). – Чернівці: Видавництво «Золоті литаври», 2010. – С. 102-103.

14. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок псевдо диференціального рівняння вищого порядку / Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету ім. Т.Шевченка (8-10 червня 2011 р.). – К.: 2011. – С. 113.

15. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного псевдоди-ференціального рівняння вищого порядку з імпульсним впливом // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробагатька: Тези доповідей (19 – 23 вересня 2011, Дрогобич, Україна) . – Львів, 2011. – С. 123.

16. Лучко В.М., Матійчук М.І. Задача Коші для параболічної системи псевдодиференціальних рівнянь з імпульсним впливом // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 50-річчю кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Яремне, 13-15 жовтня 2011 року). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 62-64.

17. Лучко В.М. Доточкова крайова задача для параболічного рівняння над полем  -адичних чисел/ В.М. Лучко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 50-річчю кафедри прикладної математики Чернівецького національного університету (м. Чернівці, 11-13 червня 2012 року). – Чернівці, 2012. – С. 107.

18. Лучко В.М. Фундаментальний розв’язок параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку та його застосування / В.М. Лучко, М.І. Матійчук // Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю В.В. Маринця, 27-29 вересня 2012 року. – Ужгород, 2012. – С. 55.

19. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики»: В 3-х т. / Під заг. ред. Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника/ Тези доповідей. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригала НАН України, 2013. – Т. 3. – С. 142-144.

20. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння над полем  р-адичних чисел // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 204.

21. Лучко В.М., Лучко В.С. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння над полем p – адичних чисел// Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-22 жовтня 2015 року м. Братислава, Словаччина. – В. 2 т. – Т.2. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 89-90.

22. Лучко В.С., Лучко В.М. Задача Коші для параболічного рівняння з оператором Ейлера/ Диференціальні рівняння та їх застосування: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю академіка НАН України М.О.Перестюка, Ужгород, 19-21 травня 2016 р. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. – С. 93-94.

23. Лучко В.М., Юзва Г.М. Про майже періодичний розв’язок параболічного рівняння/ Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження професора В.І. Фодчука, Чернівці, 28-30 вересня, 2016. – С. 68-69.

24. Лучко В.С., Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння над полем p – адичних чисел/ Міжнародна наукова конференція, присвяченої 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 161-162.

25. Матійчук М. І., Лучко В. М. Про задачу Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння із дробовою похідною. – Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 7—10 жовтня 2017 року, Київ: Т. 1. — Київ: НТУУ «КПІ», 2017. с. 110-111.

26.Лучко В. М., Лучко В. С. Задача про знаходження майже періодичного розв’язку для диференціальних рівнянь та систем рівнянь параболічного типу. – Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 3., С. 142-144. –Режим доступу до ресурсу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018.

27. Лучко В. М., Лучко В. С. Двоточкова крайова задача для параболічного рівняння з оператором Ейлера. – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 80.

28. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Міжпредметні зв’язки математики та інформатики при розв’язуванні олімпіадних задач. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р., Чернівці: матеріали конференції. Чернівці, 2021. С. 73. https://drive.google.com/file/d/1zBh4tgaRH82fZmygefKaF79RnLhqrd4X/view

Українські конференції

1. Лучко В.М. Про одну двоточкову крайову задачу // Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції „Нелінійні проблеми аналізу”. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 64.

2. Матійчук М.І. Про задачі з імпульсним впливом для параболічних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь: (Український математичний конгрес – 2009, до 100-річчя від дня народження М.М.Боголюбова) [Електронний ресурс] / М.І Матійчук, В.М. Лучко // - Режим доступу до тез :http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/ Abstracts/Luchko.pdf

3. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного диференціального рівняння над полем p-адичних чисел з імпульсним впливом // Нелінійні проблеми аналізу: V Всеукраїнська наукова конференція: тези доповідей, (19-21 вересня 2013 р., Івано-Франківськ), – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2013. – С. 40.

Курси підвищення кваліфікації

Ужгородський національний університет 21.11.2019р — 30.01.2020р. Тема: “Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням курсів кафедри кібернетики і прикладної математики”. Наказ № 808 — ВІД, від 21.11.2019р., Протокол № 3 від 07.11.2019р.