Перейти до основного вмісту
Академічна доброчесніть

У вівторок 12.04.2022 відбулася бесіда зі студентами кафедральних груп денної та заочної форм навчання про академічну доброчесність. Захід організувала доцент кафедри диференціальних рівнянь Перун Галина Михайлівна. 

Коротко про головне на зустрічі.

Академічна доброчесність –це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватись учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та проведення наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та / або наукових досягнень.


Чинні в Україні Закони “ Про освіту ” від 5.09.2017 та” Про вищу освіту “ в редакції від 28 вересня 2017 року окремо визначають зміст поняття доброчесності в академічній площині. Принципів академічної доброчесноті зобов'язані дотримуватись усі учасники освітнього прцесу.


Плагіат є сьогодні серйозною проблемою вищої школи. Цей термін означає привласнення авторства на чужий твір або чуже відкриття чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання чужого твору без посилання на автора. Вперше прописано його в законі “Про авторське право та суміжні права” у 2001 році. Одночасно у цьому ж законі в статті 10 вказується, що не підпадає під поняття плагіату (оскільки на ці об'єкти не поширюється авторське право).


Принцип доброчесності в освіті закладений у концепції Нової Української школи (НУШ).

 

Академічна доброчесніть

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності