Робочі програми та силабуси

Робочі посеместрові навчальні плани (2022-2023 н.р.)

Робочий посеместровий навчальний план 1 курс (22-23 н.р.)
Робочий посеместровий навчальний план 2 курс (22-23 н.р.)
Робочий посеместровий навчальний план 3 курс (22-23 н.р.)
Робочий посеместровий навчальний план 4 курс (22-23 н.р.)
Робочий посеместровий навчальний план 5 курс (22-23 н.р.)
Робочий посеместровий навчальний план 6 курс (22-23 н.р.)

Силабуси обов'язкових компонент ОПП "Інформатика та математика" (магістр)

ЗПО 1. Філосфія освіти та науки
ЗПО 2. Методологія та організація наукових досліджень
ППО 1. Вибрані питання інформатики
ППО 2. Інклюзивна педагогіка
ППО 3. Інформаційно-комунікаційні технології
ППО 4. Математичні методи в системах штучного інтелекту нейронних мереж
ППО 5. Методичні студії (особливості) викладання інформатики у початковій та середній НУШ
ППО 6. Професійне та особистісне становлення вчителя
ППО 7. Технології викладання інформатики у закладах освіти
ППО 8. Технології розробки програмного забезпечення
ППО 9. Інформатична STEM освіта
ППО 10. Дипломна робота
Педагогічна практика
Переддипломна практика
Наскрізна програма практики

Силабуси обов'язкових компонент ОПП "Інформатика та математика" (бакалавр)

ЗПО1 Актуальні питання історії та культури України
ЗПО2 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ЗПО4 Філософія
ЗПО6 «Здоров'язбережувальні технології та домедична допомога
ППО3 Програмування
ППО4 Архітектура комп'ютера
ППО5 Математичний аналіз
ППО7 Об’єктно-зорієнтоване програмування
ППО9 Основи інформаційних технологій
ППО14 Бази даних та інформаційні системи
ППО17 Методика викладання інформатики в початковій школі НУШ
ППО18 Базові алгоритми олімпіадних задач з інформатики
ППО21 Вступ до спеціальності
ППО23 Інтерпретована динамічна візуальна мова програмування