• diffeq@chnu.edu.ua
  • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Програма фахового іспиту для вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (денна/заочна форма навчання) спеціальність 014 «Середня освіта», предметна спеціальність 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» (Скорочений термін навчання)

Програма державного іспиту зі спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Програма фахового іспиту для вступників на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (денна/заочна форма навчання) спеціальність 014 «Середня освіта», предметна спеціальність 014.09 «Середня освіта (Інформатика)»