Перейти до основного вмісту
Правила прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2022 році
  • Цільова група Абітурієнти

Приклади написання мотиваційних листів

Приклад мотиваційного листа до вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Document_1 

Приклад мотиваційного листа до вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі диплома могодшого спеціаліста Document_2

Приклад мотиваційного листа до вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти Document_3

Методичні рекомендації щодо написання мотиваційного листа вступника та критерії його оцінювання

 

Правила прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2022 на бакалаврський, магістерський рівні вищоої освіти (Презентація)

 

Правила прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2022 році спеціальність 014.09 середня освіта (інформатика)

 

У 2022 році можна вступати на спеціальність 014.09 середня освіта (інформатика) освітня програма «Інформатика та математика» за:

  1. освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр повний термін навчання (4 роки), ліцензійний обсяг - 30 студентів, на платну форму ціна навчання за 1 рік - 24 950 грн; 
  2. освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр скорочений термін навчання (2 роки 10 місяців), ліцензійний обсяг - 20 студентів, на платну форму ціна навчання за 1 рік - 24 950 грн; 
  3. освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (1 рік 4 місяці), ліцензійний обсяг - 10 студентів (денна форма навчання), 15 студентів (заочна форма навчання). Контракт ціна навчання за 1 рік 28 930 грн. -  денна форма навчання, 21 390 грн. - заочна форма навчання;

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Назва

 

Фінансування

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів,
творчих конкурсів)

Вагові
коефіцієнти

Середня освіта
(Інформатика)

Бюджет або
контракт

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,5

3. Історія України

0,2 

4. Мотиваційний лист

 

Лише контракт - Мотиваційний лист

24 950 грн

Для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА /
освітній ступінь МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА / освітньо-професійний ступінь ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА 

Спеціальності

ОКР молодшого спеціаліста /

ОС молодшого бакалавра /

ОПС фахового молодшого бакалавра

Спеціальність

Конкурсні предмети

Курс, термін навчання

Джерело фінансування

Усі спеціальності

Середня освіта (Інформатика)

1. Українська мова (НМТ або ЗНО)                               0,5

1 курс,

2 роки 10 місяців

Державна форма,

платна форма (24 950 грн)

2. Математика (ДЗ або ПЛ)
або будь-який інший предмет (ПЛ) (НМТ або ЗНО)         0,5

3. Мотиваційний лист

Для вступників, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра 

Напрями підготовки, спеціальності ступеня бакалавра

Спеціальність ступеня магістра

Вступні випробування, вагові коефіцієнти

Усі спеціальності / напрями підготовки

Середня освіта (Інформатика), ОПП «Інформатика та математика»

1. Фаховий іспит    

2. Мотиваційний лист    

                         

Лише контракт - Мотиваційний лист

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності